Årsagen til usikker motorik hos børn

Der kan være mange årsager til forsinket motorisk udvikling hos spædbørn og børn eller at børn får en usikker motorik. En forudsætning for at udvikle sig motorisk, er at barnets sanseapparat fungerer optimalt, så den motoriske udvikling og indlæring kan foregå på bedst mulig vis – og at barnet har mulighed og lyst til at bruge sin krop.

 

Forklaringen på, at nogle børn – og voksne – bare virker mere klodsede end andre, kan være at sanseapparatet er udfordret i at modtage, omsætte, forstå og samordne sanseindtryk.

 

Usikker motorik eller forsinket motorisk udvikling og nedsat kropsbevidsthed 

 

Hvis barnet har udfordringer med motorikken og kropsbevidstheden, kan det skyldes problemer med det vestibulære sanseapperat. Sansen har betydning for vores opfattelsesramme af verden omkring os – herunder altså balance, stabilitet, rum- og retningsfornemmelse, afstandsbedømmelse, højde- og dybde fornemmelse samt tempo i bevægelser. 

 

Den vestibulære sans er ansvarlig for, hvordan børn og voksne reagerer på ændringer i hoved- og kropspositioner – altså hvordan vi har det med at være i bevægelse.  Sansen er tæt forbundet med de to andre primære sanser – og tilsammen udgør de vores sansemotoriske fundament.  Læs mere om de tre primære sanser her. 

 

Forklaringen på at nogle børn – og voksne – bare virker mere klodsede end andre, kan være at sanseapparatet er udfordret i at modtage, omsætte, forstå og samordne sanseindtryk.

 

Resultatet af dårlig samordning er, at kroppen ikke reagerer så hensigtsmæssigt og automatisk, som det ellers er hensigten. Vi skal eksempelvis kunne løfte foden over dørtrinnet og samle legetøj op uden, at vi skal brug særligt meget energi og hjerneaktivitet på det. Men det kan vi kun gøre på en god måde, hvis sanseindtryk fra sanseapparatet kan modtages, omsættes og koordineres mellem hinanden lynhurtigt.

 

Mens udfordringer i det vestibulære sansesystem ikke altid ses, kan de have en stor negativ indvirkning på læring, trivsel og udvikling.  Barnet kan have gode kognitive forudsætninger for læring, men vil ofte have svært ved skolearbejdet, hvis sansemotorikken driller.  Grunden skal findes i, at færdigheder – og også komplicerede færdigheder som fx at læse og skrive er afhængige af at sansesystemet behandler de mange forskellige indtryk korrekt for at kunne udvikles bedst muligt. Primære sanser er fundamentet for al anden læring og udvikling.. 

 

Hvordan viser usikker motorik sig hos børn?

  • At barnet falder, vælter, taber ting eller virker klodset
  • At barnet er tilbageholdende overfor gynger, rutsjebaner, rulletrapper og andre ting i bevægelse
  • At barnet søger gyngerne, men kun når det er højt, hurtigt og vildt
  • At barnet nemt bliver køresyg eller svimmel
  • At barnet har svært ved at lære at cykle, spille boldspil eller svømme
  • Det stille eller det vilde barn
  • At barnet hurtigt udtrættes
  • At der mangler flow, rytme og koordinering i barnets bevægelser

 

Det er altså et yderst kompliceret samspil mellem bl.a. balance, synet, følesansen, muskelspændinger, stabilitet i kroppen, vågenhed, afstandsbedømmelse, rum- og retningsfornemmelse, kropsbevidsthed, grovmotorik, finmotorik og optimal koordinering, der er i gang for eksempelvis at kunne løfte glasset med mælk fra bordet.

Forestil dig hvad der så er i spil når vi cykler, svømmer, løber, spiller fodbold eller bager en kage.

 

Få hjælp til usikker motorik hos Sanse Motorik®-det bedste til dit barn

 

Dit barn kan trænes til bedre motorik.  I vores individuelle sansemotoriske træningsforløb, er målet at træne det sansemotoriske fundament, således  sansesystemet modtager, registrerer og fortolker sanseinformation bedst muligt.

Derfor vil træningen tage afsæt i at hele det sansemotoriske grundlag optimeres. 

 

Bestil et træningsforløb med sansemotorisk træning i dag og hjælp dit barn til bedre balance, læring og udvikling.

 

Se også:

Klodset, falder og vælter ting

Forsinket udvikling motorisk, socialt og sprogligt

Tunge og upræcise bevægelser og hypermobile led

Det blev lettere at komme med i fællesskabet