Motorisk udvikling og sproglig udvikling hænger sammen

Hvis sproget er forsinket kan det derfor give god mening at tænke sansemotorisk træning ind som en hjælp. Således at en usikker motorik ikke kommer til at stå i vejen for den god sproglig udvikling

 

Læs her hvordan den skøneste dreng fik gang i sproget efter sansemotorisk træning. Tak for historien.

Sansemotorik blev min søn´s redning og nødvendighed

Lige siden min søn Sebastian startede i vuggestue 11 måneder gammel har han været bagud i sin udvikling både fin -og grovmotorisk, socialt, fagligt og især sprogligt.

 

De første møder vi deltog i vuggestuen og senere i børnehaven omhandlede altid fokus på hvad min søn ikke kunne og på skrift fik vi beskrevet hvad han ikke kunne hver gang vi deltog i møder omhandlede min søn.

Som forældre læste og lyttede vi altid til det kompetente personale, men vi manglede hver gang handlemuligheder eller øvelser som vi selv kunne give eller gøre for vores søn.
Først da vi startede hos Marianne med sansemotorik fik vi testet hvad han kunne og derefter ret hurtig lavet et motorik program som vi brugte hver dag i 5-6 måneder, hvor vi hver dag lavede ret simple øvelser for grov-og finmotorikken og efter de første 1-2 mdr. skete der ret store fremgang med min søn, da vi endelig ikke havde fokus på hvad han ikke kunne men fik øvelser til min søn som kunne udvikle ham ud fra det niveau han var på og også ud fra hans interesse skete der næsten hver dag små fremskridt.

Efter det halve år med daglig motorisk træning holdt vi en pause i træningen men efter 3-4 måneder oplevede vi at Sebastian igen stod stille i sin udvikling, vi genoptog derfor den motoriske træning hos Marianne og fik igen sansemotoriske øvelser der virkelig gavner min søn da han ikke af sig selv udfordrer sig motorisk og dermed også sin udvikling.

 

Vi som forældre ser derfor sansemototik træning som det bedste for vores søn og anbefaler det varmt til alle med motoriske eller sproglige udfordringer