Ønsker du ny viden, forståelse og faglige redskaber til at støtte og styrke børns sansemotorik 

– så udbyder vi uddannelse i børns sansemotorik, kurser, oplæg, foredrag og temadage, der sætter fokus på lige netop det.

 

Du genkender sikkert:

 • børn, som er motorisk usikre og forsinket i deres udvikling
 • børn, som ofte og nemt udtrættes
 • børn, som har en stor kropslig uro
 • børn, der ofte ender i konflikter, misforståes eller har det svært i sociale relationer
 • børn, hvor koncentration og fokus i lege og aktiviteter er svært
 • børn, med en øget sensitivitet
 • børn, der ofte og nemt overstimuleres og virker presset

Vil du gerne hjælpe og støtte børnene i:

 • sikker og tryg motorik
 • lyst og mod på leg og bevægelse
 • gode sociale færdigheder
 • god udvikling og trivsel
 • mod og tro på egne evner

Uddannelse i børns SanseMotorik  

til jer, der lige som os hos Sanse Motorik ønsker at sætte fokus på sansemotorikkens betydning for børns udvikling, læring og trivsel.

Vi udbyder derfor forskellige kurser, oplæg, foredrag og temadage inden for det sansemotoriske fagområde.

Vores kursustilbud har alle et bredt og helhedsorienteret fokus på børn og unges sansemotoriske udvikling.

Vi glæder os til at vidensdele med jer!

Hvad siger kursister om vores kurser og uddannelse

 • “Jeg har fået meget mere med i bagagen end jeg havde regnet med”
 • “Brugbar undervisning har gjort det enkelt og overskueligt, så jeg selv kan effekturer det videre og bruge det i praksis”
 • “Fedt at få teori og så kunne gå hjem og arbejde med den med det samme”
 • “En kanon dygtig engageret underviser, der kan formidle budskabet i et forståeligt brugbart sprog. Alle, der arbejder med børn/mennesker i det hele taget kan få stor gavn af sådan et kursus. ( pædagog ud. /lærer ud., forældremøder, mødregrupper m.m. )”
 • “Ja!!! Godt med forståelig teori, fx hvordan hænger hjernen sammen, centralnervesystemet, samspillet mellem sanser, hjernen og krop, spejlneuroner mv.
 • “Det var meget brugbart med eksempler fra hverdagslivet og helt nede på jorden. Med et godt professionelt indblik i hvilke mekanismer/parametre der kan rykkes på med forholdsvis simple tiltag. Go videns fortælling. Skønt med de fysiske øvelser – og et godt grin. Go deltagelse og kommunikation på holdet synes jeg. Vi fik et lille frisk input, når fokus / koncentrationen var lidt på afveje”
 • “Super gode undervisere. Vi er blevet klædt på til at kunne være “fyretårn” for vores kollegaer”
 • “Vi kan rent praktisk bruge det vi lærer”
 • “Jeg vil bare gerne blive ved med at være på kursus”
 • “En god kobling mellem teori og praksiseksempler fra det virkelige liv samt god sparring på konkrete dagligssituationer”
 • “Rigtig god formidling. Nem og forståelig præsentation af svære emner”

5 dags kursus: Uddannelse i børns SanseMotorik – et samspil mellem sanser, hjerne og krop 

Vores populære 5-dags kursus retter fokus på barnets udvikling fra graviditeten til den unge voksen.
Kurset tager udgangspunkt i de anderkendte sansemotoriske og neuropsykologiske- og pædagogiske teorier samt konkrete eksempler fra vores arbejde med børn og familier i vores klinikker.

Indhold:

Udgangspunktet for barnets udvikling er samspillet mellem sanser, hjerne og krop, og er derfor helt afgørende for barnets forudsætninger for en god udvikling, læring og ikke mindst trivsel.

 • Modul 1: Introduktion til sansemotorik og neuropsykologi
 • Modul 2: Vestibulær og kropslig læring
 • Modul 3: Taktil og følelsesmæssig udvikling
 • Modul 4: Kinæstesi og tonus problematikker
 • Modul 5: Sanseintegration, primære reflekser og barnets udvikling

Kurset vil give dig vigtige værktøjer til hverdagen med alle børn.

Mål med kurset:
• At give et teoretisk indblik i sansemotorisk viden og indsigt hjernens udvikling med afsæt i neuropædagogikken.
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for barnets bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel.
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos barnet
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe barnets sanser som en del af dagligdagen sammen med børnene.

Efter kurset vil du være i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Identificere hvilke primære sanser og reflekser, som barnet har brug for at få stimuleret
• Iværksætte simple sansemotoriske initiativer, som gennem leg og aktiviteter skærper barnets sanser

Målgruppe:
• Pædagoger, Specialpædagoger, Lærer, Sundhedsplejersker, Terapeuter mv.

Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling og konkrete øvelser.

Rammen for kurset er at skabe et refleksivt læringsrum, hvor vi tager udgangspunkt i den viden og baggrund, som deltagerne har med sig. Vi kan alle lærer af hinanden.

Information 

Arrangør og undervisere:

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejerske

VEJLE 2024: 26. + 27. februar + 18. + 19. marts + 8. april – UDSOLGT

KØBEHAVN 2024: 30. september + 1. oktober + 28. + 29. oktober + 11. november – STADIG PLADS

PRIS: 12.500,- ex moms. Inkl. forplejning og kursusmateriale

(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

Kontakt os

Pædagogisk dag og Temadage 

Lad os sammen skabe jeres næste faglige dag med fokus på børns sansemotorik i et relationelt, tryghedsskabende, legende og praksisnært perspektiv.

Find mere information om mulighederne for indhold og facilitering af jeres næste faglige dag.

Kontakt os

Opkvalificerende uddannelses kursus for Dagplejen og Privatepasningsordninger

Ønsker I et opkvalificerende uddannelses kursus indenfor børns sansemotoriske udvikling og sætte fokus på dens betydning for barnets motorik, følelsesmæssige regulering, sproglige udvikling og sociale relationer samt barnets forudsætninger for at lærer gennem kroppen og i legen.

Vi har stor erfaring med undervisning og facilitering af kursusforløb for personalegrupper i dagplejen og pasningsordninger.

Find mere information om mulighederne for, at vi sammen sammensætter jeres næste faglige fokus

Kontakt os

Den sansemotoriske udvikling hos børn – et fagligt fokus for sundhedsplejersker 

Uddannelses kurset tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling, trivsel og læring med et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

Finder mere information omkring vores kursus specielt udarbejdet med afsæt i sundhedsplejerskens faglighed.

 

 

 

 

 

Kontakt os
Tilmelding

Har du spørgsmål, eller gerne vil have uddybet kursets indhold, kontakt os gerne på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Ved TILMELD bedes du huske at oplyse:

 • Hvilket kursus du vil deltage på
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Evt. institutions-/Virksomhedsnavn
 • Evt. EAN-nummer

Mette Drescher Jensen

Sansemotorisk konsulent, Underviser og Kontaktperson

Marianne Bentsen

Sansemotorisk konsulent, Underviser og Sundhedplejerske