Uddannelse i børns SanseMotorik

til jer, der lige som os hos Sanse Motorik ønsker at sætte fokus på sansemotorikkens betydning for børns udvikling, læring og trivsel.

Vi udbyder forskellige kurser, foredrag og temadage til jer inden for det sansemotoriske fagområde med et fokus på børn og unges sansemotoriske udvikling.

Vi udbyder også foredrag eller temadage med særlige fokusområder – eksempelvis foredrag med fokus på børn født for tidligt, motorik og kropssikkerhed, primære reflekser og krop og læring.

Uddannelse i børns SanseMotorik – et samspil mellem sanser, hjerne og krop

Vores populære 5-dags kursus retter fokus på barnets udvikling fra graviditeten til den unge voksen.
Kurset tager udgangspunkt i de anderkendte sansemotoriske og neuropsykologiske- og pædagogiske teorier samt konkrete eksempler fra vores arbejde med børn og familier i vores klinikker.

Indhold:

Udgangspunktet for barnets udvikling er samspillet mellem sanser, hjerne og krop, og er derfor helt afgørende for barnets forudsætninger for en god udvikling, læring og ikke mindst trivsel.

 • Modul 1: Introduktion til sansemotorik og neuropsykologi
 • Modul 2: Vestibulær og kropslig læring
 • Modul 3: Taktil og følelsesmæssig udvikling
 • Modul 4: Kinæstesi og tonus problematikker
 • Modul 5: Sanseintegration, primære reflekser og barnets udvikling

Kurset vil give dig vigtige værktøjer til hverdagen med alle børn.

Mål med kurset:
• At give et teoretisk indblik i sansemotorisk viden og indsigt hjernens udvikling med afsæt i neuropædagogikken.
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for barnets bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel.
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos barnet
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe barnets sanser som en del af dagligdagen sammen med børnene.

Efter kurset vil du være i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Identificere hvilke primære sanser og reflekser, som barnet har brug for at få stimuleret
• Iværksætte simple sansemotoriske initiativer, som gennem leg og aktiviteter skærper barnets sanser

Målgruppe:
• Pædagoger, Specialpædagoger, Lærer, Sundhedsplejersker, Terapeuter mv.

Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling og konkrete øvelser.

Rammen for kurset er at skabe et refleksivt læringsrum, hvor vi tager udgangspunkt i den viden og baggrund, som deltagerne har med sig. Vi kan alle lærer af hinanden.

Information

Arrangør og undervisere:

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejerske

VEJLE: 24. + 25. april + 30. + 31. maj + 19. juni 2023

VEJLE: 18. + 19. september + 30. + 31. oktober + 27. november 2023

KØBENHAVN: 2. + 3. oktober + 6. + 7. november + 4. december 2023

PRIS: 12.500,- ex moms. Inkl. forplejning og kursusmateriale
(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Temadage / Pædagogiskedage

Har I som institution, børnehave, vuggestue, skole eller kommune behov for at få inputs til jeres viden om sansemotorikkens betydning for børns udvikling, tilbyder vi at tilrettelægge jeres Temadage efter jeres fokus og behov.

Overskrifter på en sådan Temadag kunne være:

 

“Sanser, hjerne og krop i samspil”

Få uundværlig viden om FORUDSÆTNINGEN for børns gode udvikling og trivsel set med sansemotorisk perspektiv – nemlig at samspillet mellem sanser, hjerne og krop er fundamentet for udvikling, trivsel og læring. Det er derfor afgørende at vi har fokus på forudsætningerne og derved kan se bagom den adfærd, reaktioner, bevægelser og handlinger, som nogle gange springer os i øjnene i vores hverdag med børnene.

 

“Det urolige barn

Hvorfor har nogle børn en uro i kroppen, som kan virke uhensigtsmæssig for barnets motoriske udvikling, påvirke sociale relationer, koncentration og fokus? Det er ofte en kompleks kombination af flere ting. Men et sted at rette fokus er på barnets forudsætninger for at kunne være i barnet hverdag med de bedst mulige betingelser. Det giver nemlig mening at se på barnets sansemotoriske udvikling. Det er med det fokus, at vi som fagpersoner kan være med til at skabe en positiv udvikling for barnet.

 

“Det præmature barn”

Når børn fødes for tidligt har sanseapparatet ikke haft tid til at modnes optimalt. Derfor er børn født for tidligt i risiko for at have sansemotoriske- og sanseintegrationsudfordringer. Få uvurderlig viden om sanseapparatets betydning for barnets udvikling, og inspiration til, hvordan vi kan hjælpe børnene og deres familier.

Information

Arrangør og underviser:

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejerske

STED: Efter aftale

DATO: Efter aftale

PRIS: Tilbud udarbejdes efter aftale
(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

Kontakt os

FEEDBACK FRA UDDANNELSES DAGE:

 • “Jeg har fået meget mere med i bagagen end jeg havde regnet med”
 • “Brugbar undervisning har gjort det enkelt og overskueligt, så jeg selv kan effekturer det videre og bruge det i praksis”
 • “Fedt at få teori og så kunne gå hjem og arbejde med den med det samme”
 • “En kanon dygtig engageret underviser, der kan formidle budskabet i et forståeligt brugbart sprog. Alle, der arbejder med børn/mennesker i det hele taget kan få stor gavn af sådan et kursus. ( pædagog ud. /lærer ud., forældremøder, mødregrupper m.m. )”
 • “Ja!!! Godt med forståelig teori, fx hvordan hænger hjernen sammen, centralnervesystemet, samspillet mellem sanser, hjernen og krop, spejlneuroner mv.
 • “Det var meget brugbart med eksempler fra hverdagslivet og helt nede på jorden. Med et godt professionelt indblik i hvilke mekanismer/parametre der kan rykkes på med forholdsvis simple tiltag. Go videns fortælling. Skønt med de fysiske øvelser – og et godt grin. Go deltagelse og kommunikation på holdet synes jeg. Vi fik et lille frisk input, når fokus / koncentrationen var lidt på afveje”
 • “Super gode undervisere. Vi er blevet klædt på til at kunne være “fyretårn” for vores kollegaer”
 • “Vi kan rent praktisk bruge det vi lærer”
 • “Jeg vil bare gerne blive ved med at være på kursus”

Børns motorik, sansning og bevægelse – et opkvalificerende uddannelses kursus for Dagplejen 

Kurset består af 2 moduler.
• 1. modul består af 5 sammenhængende dage med læring om de sansemotoriske- og   neuropsykologiske/pædagogiske teorier samt praktiske øvelser og eksempler fra hverdagen.
• 2. modul består af 2 sammenhængende dage. Her fremlægges en given opgave med evaluering og certificering.

Efter uddannelses kurset bliver kursisten i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Sætte fokus på sansemotorikken og identificere hvilke primære sanser og reflekser, som har brug for at blive styrket.
• Bruge  sansemotoriske lege i hverdagen, både ude og inde til styrkelse af bevægeligheden og den gode udvikling.
• Kan medvirke til at sammensætte sansemotoriske aktiviteter ud fra et teoretisk grundlag og kunne iværksætte tiltag til styrkelse af barnets behov og aktuelle alder.
• Videreformidle sine observationer og tiltag til forældre og andre samarbejdspartnere/faggrupper.

Kontakt os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

 

UNDERVISERE:
Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejerske

DATO: Efter aftale/Lukket kursus.

STED: Efter aftale

PRIS: Efter aftale

Kontakt os

Den sansemotoriske udvikling hos børn – et fagligt fokus for sundhedsplejersker

Uddannelseskurset tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling, trivsel og læring med et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

Efter uddannelses kurset bliver du i stand til at:

 • Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.
 • Identificere hvilke primære sanser, som har brug for at blive styrket samt viden om barnets primære reflekser.
 • Iværksætte basis sansemotoriske tiltag samt guide forældre/fagpersonale i barnets sansemotoriske udvikling.

Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling og neuropsykologi og pædagogik samt praktisk erfaringsudveksling, og sparring samt konkrete øvelser.

Målgruppe:
• Sundhedsplejersker der arbejder med spæd- og småbørn
• Skolesundhedsplejersker
• Sundhedsplejersker i integrerede ordning

Længde:

Grundmodul over 2 sammenhængende dage (Modul 1 og 2). Derudover er der mulighed for overbygning af 3. modul, med et specialiseret fokus.

For at imødekomme individuelle behov , sparring og sikre et højt fagligt niveau, er der begrænset antal deltagere på uddannelses kurserne.

Information

UNDERVISERE:
Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejerske

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent

DATO: Efter aftale

STED: Efter aftale

PRIS:
Tilbud udarbejdes efter aftale

Kontakt os
Tilmeld kursus

Har du spørgsmål, eller gerne vil have uddybet kursets indhold, kontakt os gerne på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Ved tilmelding bedes du huske at oplyse:

 • Hvilket kursus du vil deltage på
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Evt. institutions-/Virksomhedsnavn
 • Evt. EAN-nummer
Mette Drescher Jensen, Vejle

Mette Drescher Jensen

Sansemotorisk konsulent, Underviser og Kontaktperson

Marianne Bentsen, Smørum

Marianne Bentsen

Sansemotorisk konsulent, Underviser og Sundhedplejerske