Individuel sansemotorisk træning er det vigtigste redskab, hvis dit barn eller teenager har motoriske eller sansemæssige udfordringer. Se tegnene på udfordringer her.

  • Individuelle sansemotoriske træningsforløb styrker grundmotorikken, så man får de bedste muligheder for bevægelse, leg, læring og trivsel.
  • Et træningsforløb består af en sansemotorisk undersøgelse, individuelle træningssessioner og vejledning samt daglige hjemmeøvelser.
  • Man skal regne med at træne ca. 20-30 min. hver dag sammen med barnet/teenageren.
  • Et individuelt træningsforløb foregår i tæt samarbejde med forældrene. Træningen tilpasses og justeres altid barnets/den unges situation, udvikling, motivation og muligheder.
  • Træningsøvelserne tilpasses alder og kan nemt integreres i jeres hverdag. Undervejs i forløbet gør vi sammen status på barnets udvikling og opnåede resultater
  • Træningsforløbets varighed vil afhænge af barnets udfordringer, alder samt effektiviteten af hjemmetræningen.
  • Et individuelt sansemotorisk træningsforløb giver dig som forælder en unik mulighed for aktivt at hjælpe dit barn til en nemmere hverdag.

Læs mere om konceptet og Sanse Motoriks mission her.