Ved tilmelding til et kursus bedes opgives:

  • Navn på deltager
  • Fulde adresse, mail og mobil nr.
  • Navn på institution/skole
  • EAN nr. ved betaling gennem det offentlige

Ved tilmelding udgør 1000 kr. administrationsomkostninger, som opkræves ved eventuel afmelding.

Ved framelding 14 dage før kursusopstart, opkræves det fulde beløb for kurset

Kursusgebyr opkræves ca. én måned FØR kursusopstart.
Opkrævningen sendes via EAN (til offentlige institutioner) og faktura (for private)

Henvendelse om og tilmelding til kursus skal ske til:

Kursusansvarlig og underviser
Mette Drescher Jensen
Sansemotorisk konsulent
Mobil: 21 95 18 38
Mail: mdj@sansemotorik.NET