Ved tilmelding til et af vores kurser, udgør 1000 kr. administrationsomkostninger som opkræves ved eventuel afmelding.

Ved framelding 30 dage før kursusopstart og frem til kursusstart, opkræves det fulde beløb der vil blive betragtet som et depositum

For deltagende kursister opkræves kursusgebyret ca. én måned FØR kursusopstart.
For offentlige institutioner sker denne opkrævning via EAN nr. og for private betales via bankoverførsel

Ved tilmelding til et kursus opgives:
navn, hvem der skal betale, fulde adresse, mail, tlf.nr. samt EAN nr. ved betaling gennem det offentlige

Henvendelse om og tilmelding til ét af kurserne skal ske til:

Kursusansvarlig og underviser
Mette Drescher Jensen
Sansemotorisk konsulent og neuropsykologisk/pædagogisk vejleder
Mobil: 21 95 18 38
Mail: mdj@sansemotorik.NET