Smørum på Sjælland

Sanse Motoriks afdeling i Smørum er beliggende Flodvej 73. Klinikken er ejet og drives i det daglige af Marianne Bentsen.

Afdelingen tilbyder

  • Individuel træning af børn og unge med sansemotoriske vanskeligheder
  • Synsoptimering i samarbejde med klinik Fovija.dk
  • Spædbarnsmotorik – hold for forældre og barn i barselsperioden
  • Tumlehold for 1½-3 årige
  • Spædbarnsmotorik for mødregrupper
  • Specialsundhedspleje til for tidlig fødte

Foredrag – på timebasis

  • I daginstitutioner
  • På skoler
  • Foredrag om præmature. Fokus er både på børn og voksne. Kontakt for yderligere information

Vil du høre nærmere om spædbarnsmotorik og Tumlehold? så ring eller skriv til mig.
Du kan også kigge på Facebook og se, hvornår der starter nye hold

Marianne Bentsen

Sansemotorisk konsulent og sundhedsplejerske
Faglig profil

Adresse

Flodvej 73, Smørum, 2765 Smørum
Tlf: 2195 9712
mabe@sansemotorik.NET
CVR: 35989013

Om Marianne

Som sundhedsplejerske er jeg jævnligt stødt på børn med sansemæssige og motoriske udfordringer. Børn som har det svært fordi sanserne, og dermed kroppen ikke virker optimalt.

Da jeg har beskæftiget mig meget med for tidligt fødte børn, har jeg naturligt haft ekstra fokus på sanser og udvikling. Denne gruppe af børn er ofte udfordrede på disse områder. De bliver let overstimulerede og deres motoriske udvikling kan være påvirket.

Med årene og erfaringen, har jeg fået øje på flere og flere børn født til tiden, som også har sansemotoriske udfordringer. Børn som er urolige, sover dårligt, er slappe i muskulaturen og som ikke ”gider” bevæge sig. Og så er der dem, for hvem verden ofte bliver for overvældende.

Det er derfor en stor glæde at kunne hjælpe børnene i min klinik.

I klinikken tilbyder jeg også specialsundhedspleje til præmature. Det kan være som et supplement eller et alternativ til det offentlige tilbud. Jeg har erfaring med at følge præmaturfamilierne helt frem til barnet starter i skole. Ofte viser senfølger og udfordringer sig først for alvor, når barnet nærmer sig skolealderen, så her kan det være godt med støtte, råd og vejledning til, hvordan man bedst kan få det til at fungere for barnet.

Jeg vil glæde mig til at samarbejde med Jer og Jeres dejlige børn.

Nyheder fra Facebook

KLAR TIL SKOLESTART?ER MIT BARN KLAR TIL SKOLEN? Det er et spørgsmål, som fylder for mange forældre, og særligt lige nu, hvor mange børnehavebørn begynder før-skole eller skal på de første besøg på den skole, hvor de skal begynde efter sommerferien. Måske er der ikke det mindste tvivl om, at jeres barn er helt klar til den store omvæltning, som det er at starte i skolen. Men særligt for jer, som kan være usikker på, hvordan det dog skal gå, når skolen starter, kan det nemt virke lidt utrygt. Børn bruger de første år på styrke deres sansemotoriske fundament. Det er nemlig det, der er grundlaget for al den læring, som hele livet fyldes på – både fysisk, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt. Bare fordi børnene fylder 6 år i år, så er det ikke sikkert, at alle er helt færdige med at lege – og at fundamentet er helt på plads. At være klar til skolestart er nemlig i høj grad et spørgsmål om kroppen og hjernes udvikling, mere end det er et spørgsmål om fødselsdatoen. • Kan barnet sidde roligt, når behov for det • kan barnet koncentrere sig og fordybe sig • kan barnet indgå i sociale sammenhænge • kan barnet tilsidesætte egne behov • har barnet en god motorik Er nogle af de ting, der kendetegner et godt sansemotorisk fundament. Er der nogen, der har sat fokus på dit barns sansemotoriske udvikling? Når fokus rettes på forberedelserne til skolestart, er det vigtigt også at se på, hvordan barnet bruger sin krop og hvordan barnet reagerer på sanseindtryk. Det at bruge sin krop og have bevidsthed omkring hvordan kroppen skal bruges, er afgørende for barnets bevægelighed. Børns motoriske færdigheder hænger nemlig uløseligt sammen med deres evne til leg og læring. Det er et kompliceret samspil mellem sanser, krop og hjerne. Er der ubalancer i dette samspil kan det ses i barnets adfærd og reaktioner – eksempelvis som: • Stor kropslig uro • Koncentrationsbesvær og bliver hurtigt/nemt afledt • Hyperaktivitet – døsighed • Overstimulering • Kan have det svært i sociale sammenhænge Disse og andre symptomer bør give anledning til at se på barnets sansemotoriske udvikling og muligheder for at hjælpe barnet. Lad os sammen hjælpe dit barn til en god sansemotoriske udvikling – og en god skolestart ... Læs mereSe mindre

19/03/19

KLAR TIL SKOLESTART?