Individuel sansemotorisk træning er det vigtigste redskab, hvis dit barn eller teenager har motoriske eller sansemæssige udfordringer.

Se mulige symptomer her.

Når samspillet mellem sanser, hjerne og krops er bedst mulig, står barnet på det bedst mulige fundament for bevægelse, leg, læring og trivsel – og vejen er banet for et godt selvværd og tro på egne evner.

 

Sådan  forløber et individuel træningsforløb hos os:

  • Et sansemotorisk træningsforløb består af en sansemotorisk undersøgelse, efterfølgende individuelle sansemotorik træningssessioner samt daglige hjemmeøvelser.
  • Du skal regne med at træne ca. 20-30 min. hver dag sammen med barnet/teenageren.
  • Et individuelt træningsforløb foregår i tæt samarbejde med jer forældre.
  • Træningen tilpasses og justeres altid barnets/den unges situation, udvikling, motivation og muligheder.
  • Undervejs i forløbet gør vi sammen status på barnets udvikling og opnåede resultater
  • Træningsforløbets varighed vil afhænge af barnets/den unges udfordringer, alder samt effektiviteten af hjemmetræningen.

 

Et individuelt sansemotorisk træningsforløb giver dig som forælder en unik mulighed for aktivt at hjælpe dit barn til en nemmere hverdag og det bedst mulige fundament for udvikling.

Læs mere om konceptet og Sanse Motoriks mission her.