Oplysninger om vores opbevaring af personfølsomme oplysninger


Dataansvarlig:

Hjemmesiden tilhørende: ”Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” er vi selv dataansvarlig for.

Databehandleraftale er indgået med:
Microsoft Azure / OneDrive Business Standard, hvor alle vores klientoplysninger opbevares
It Relation hvor ”Sanse Motorik® – det bedste til dit barn”s mails og hjemmeside opbevares.
Mailchimp til brug for udsendelse af Nyhedsbreve.

 

Hvad er formålet med at indsamle og behandle personoplysninger:

Klienttræninger:
Oplysningerne indgår i den journal, der oprettes ved træningens start, til brug for administration af oplysninger om dit barn. Oplysningerne er en forudsætning for en korrekt, smidig og hurtig behandling.

Den behandling, der finder sted er: indsamling, registrering, opbevaring, læsning, ajourføring, udlevering og sletning. Oplysningerne behandles elektronisk og der sker kun manuel behandling, når træningsprogrammet udleveres.

Holdtræninger:
For at kunne oprette relevante hold, indhenter den pågældende klinik følgende oplysninger: forældres for- og efternavn samt mail og mobilnr. Barnets navn og alder.

Nyhedsbrev:
Til brug for at sende Nyhedsbreve ud er registreret mail, for- og efternavn. Vores Nyhedsbreve udkommer 4 til 6 gange om året.

Fotos:
Der bruges på Facebook, Instagram og Hjemmeside. Disse er lagt op efter samtykke fra forældrene, og den enkelte klinik er selv ansvarlig for at få indhentet disse samtykker.

Cases:
Er skrevet af den pågældende forældre og givet til ”Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” med henblik på at bliver lagt på hjemmesiden og/eller Facebook. En case gengives ordret som den er modtaget fra forældrene.

 

 

Indhentning og sletning af oplysninger

Det er kun relevante og nødvendige oplysninger, der indhentes og behandles og det drejer sig primært om følgende oplysninger:

Klienttræning:

  • Identifikationsoplysninger, herunder navn, adresse, alder, køn, fødselsdag. IKKE CPR.NR.
  • Oplysninger til brug for behandlingen herunder anamnese, årsag til henvendelse, interne vurderinger af behandlingsforløbet, træningsintervaller samt behandlingsforslag.
  • Helbredsmæssige oplysninger der har relevans for den sansemotoriske udvikling.

Retsgrundlaget for behandling af disse oplysninger er vores aftale om træning af dit barn samt dertil hørende samtykkeerklæring.

 

Holdtræninger:
For at kunne oprette relevante hold, indhenter den pågældende klinik følgende oplysninger: forældres for- og efternavn samt mail og mobilnr. Barnets navn og alder.

Sletning af persondata/tilbagetrækning af samtykke
Alle oplysninger opbevares efter gældende lovgivning og slettes senest 3 måneder efter ophør eller tilbagetrækning af samtykke.

 

Oplysningerne videregives ikke!
Ikke til kommercielt formål og heller ikke til andre behandlere eller faggrupper.
Skulle der blive behov for at videregive relevante oplysninger, sker det i et samarbejde med klienten og  KUN efter et skriftligt samtykke i den konkrete situation.

 

Samtykkeerklæring ved individuelle forløb
Der er udarbejdet en særskilt samtykkeerklæring der sendes til forældrene forud for et påbegyndt forløb og som afleveres før eller i forbindelse med undersøgelse.

 

Rettigheder

Klienttræninger:
Du har til enhver tid ret til at anmode om indsigt i og berigtigelse eller sletning af de behandlede oplysninger, ligesom du har ret til at anmode om begrænsning af behandlingen og til at gøre indsigelse. Dog kan det oplyses, at der ikke opbevares oplysninger, der ikke er skriftligt delt med forældrene i et træningsforløb.

En samtykkeerklæring kan til enhver tid trækkes tilbage og alle oplysninger vil blive slettet. Tilbagetrækning af samtykkeerklæring sker ved at kontakte den pågældende klinik på mail.

Nyhedsbrev:
Ønsker du ikke længere at modtage Nyhedsbrevet afmelder du dig på Mail med Nyhedsbrevet og alle dine oplysninger vil blive slettet.

Holdtræninger:
Umiddelbart efter ophør på hold vil alle registrerede data blive slettet.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over den behandling, der finder sted.