Pædagogisk dag eller Tema dag 

Har I som institution, børnehave, vuggestue, skole eller kommune behov for at få inputs til jeres viden om sansemotorikkens betydning for børns udvikling, tilbyder vi at tilrettelægge jeres Pædagogisk dag eller Temadage efter jeres fokus og behov.

Overskrifter på en af vores Pædagogiske dage eller  Temadag kunne være:

“Sanser, hjerne og krop i samspil”

Få uundværlig viden om FORUDSÆTNINGEN for børns gode udvikling og trivsel set med sansemotorisk perspektiv – nemlig at samspillet mellem sanser, hjerne og krop er fundamentet for udvikling, leg, trivsel og læring.

Det er derfor afgørende, at vi har fokus på forudsætningerne og derved kan se bagom den adfærd, reaktioner, bevægelser og handlinger, som nogle gange springer os i øjnene i vores hverdag med børnene.

Vi kender dem:

 • de børn, der udtrættes, er motorisk usikre eller forsinket i udvikling
 • de børn, der ofte ender i konflikter, misforstås eller har svært ved de sociale relationer
 • de børn, der har en stor kropslig uro
 • de børn, der har svært ved at koncentrere sig og holde fokus

 Vi vil gerne støtte og styrke børns forudsætning for:

 • gode bevægelser og lege
 • gode sociale færdigheder
 • god udvikling og trivsel
 • mod og tro på egne evner

 Indhold:

 • Sanser, hjerne og krop = SanseMotorik
 • De primære sanser, neuropsykologi og sanseintegration.
 • Hvad ser vi, hvad er sansemotoriske udfordringer og hvordan ser vi bag om den uhensigtsmæssig adfærd
 • Sammenhængen mellem barnets sansemotorik, adfærd, læring og trivsel
 • Hvordan kan vi støtte og styrke børns sansemotoriske udvikling – konkrete tiltag

Denne dag vil give jer et teoretisk indblik i samspillet mellem børns sanser, hjernen, krop og adfærd. Ligesom I vil indføres i at identificere symptomer og adfærd hos børn, som er udfordret på deres sansemotoriske udvikling for bedre at forstå barnet og kunne møde barnet der, hvor barnet er.

Dagen vil give jer som fagpersoner en ballast i at kunne sætte fokus på de børn, der udfordres af sansemotoriske problematikker samt inspiration til sansemotoriske aktiviteter

“Det urolige barn”

Hvorfor har nogle børn en uro i kroppen, som kan virke uhensigtsmæssig for barnets motoriske udvikling, påvirke sociale relationer, koncentration og fokus? Det er ofte en kompleks kombination af flere ting. Men et sted at rette fokus, er på barnets forudsætninger for at kunne være i barnet hverdag med de bedst mulige betingelser.

Det er her, at det giver nemlig mening at se på barnets sansemotoriske udvikling.

Det er med det fokus, at vi som fagpersoner kan være med til at se, forstå og møde barnet og derigennem skabe positiv udvikling i situationen.

“Det præmature barn”

Når børn fødes for tidligt har sanseapparatet ikke haft tid til at modnes optimalt. Derfor er børn født for tidligt i en større risiko for at have sansemotoriske- og sanseintegrationsudfordringer. Få uvurderlig viden om sanseapparatets betydning for barnets udvikling, og inspiration til, hvordan vi som fagpersoner endnu bedre kan hjælpe børnene og deres familier.

Denne Temadag udbydes i samarbejde med vores sansemotoriske konsulent Marianne Bentsen, som også står bag Præmatursundhedplejerske.dk

Marianne har mange års erfaring med netop dette område.

Det er vigtigt for os, at vi sammen skaber en Pædagogiske dag eller Temadag, som giver jer konkret og relevant viden, således jeres sansemotoriske fokus kan leve i praksis og i jeres hverdag med børnene.

Næste skridt

Lad os sammen skabe et relevant og inspirerende oplæg til jeres næste faglige dag.

Send os en mail eller giv os et ring, og lad os få en snak omkring jeres behov og ønsker

Vi sender jer herefter et oplæg og tilbud på jeres faglige dag.

Vi glæder os til at høre fra jer!

KONTAKT OS HER