Sanse Motorik®- det bedste til dit barn er udviklet af Vibeke Schultz i 2007. Konceptet drives i dag af selskabet Sanse Motorik ApS.
Konceptet et landsdækkende med klinikker rundt om i landet.

Vi har gennem årene hjulpet børn og unge i alle aldre og med mange typer af udfordringer, med at forbedre deres grundmotoriske færdigheder, og dermed deres forudsætninger for udvikling, læring og ikke mindst bedre trivsel.

Vores kerneydelse er:

Vi tilbyder også:

Mission

”Sanse Motorik®- det bedste til dit barn” bidrager med at forbedre børn og unges sansemotoriske færdigheder med det formål at give alle børn og unge de bedste forudsætninger for god trivsel og indlæring samt at udbrede kendskabet til sansemotorik, også kaldet Grundmotorik.

Kerneværdier

ANERKENDELSE

Vi sætter en stor ære i, at børn og forældre føler sig set, hørt og forstået i mødet med os. Alle skal føle sig anerkendt og respekteret, og barnets udfordringer skal løses i tæt samarbejde mellem konsulenten og familien. Troværdighed, positivitet og omsorg er nøgleord i vores tilgang til familien.

 

FAGLIGHED

I konceptet sætter vi faglighed meget højt. Vi uddanner engagerede og rummelige medarbejdere (franchisetagere) til klinikker i hele landet, som hele tiden holdes opdateret gennem møder, kurser og sparring. Vi arbejder med gennemarbejdede metoder og ydelser, som hele tiden holdes fagligt ajour.

 

HELHEDSORIENTERET

Konceptet: ”Sanse Motorik®- det bedste til dit barn” sætter barnet i centrum og behandler børn og forældre med respekt og venlighed. Et individuelt sansemotorisk træningsforløb indledes altid med en helhedsorienteret undersøgelse af barnet, hvor vi er opmærksomme på, hvordan barnets sansemotoriske udfordringer kan påvirke barnets adfærd, koncentration og sociale relationer.

Igennem træningsforløbet bestræber vi os på at følge barnet/den unge hele vejen til kroppens sanseapparat er velstimuleret og grundbevægelserne er blevet automatiseret.