Er mit barn uopdragen eller ….

måske er der noget andet, som er på spil, når vores kære børn ikke altid gør lige som vi havde regnet med, håbet på, forventet eller ønsket 
Du har sikkert også været i situationen mange gange.
Du har bedt dit barn om at lave sine lektier, men det er simpelthen for svært for barnet at sidde stille i længere tid ad gangen og koncentrere sig om opgaven. Det kan også være umuligt for barnet at sidde sammen med familien ved spisebordet og spise sin aftensmad, og i det hele taget er fokus en udfordring. Det kan køre os alle lidt trætte, og måske ender det ofte også i en konflikt hos jer.
Du føler måske, I har et uopdragent barn. Du bliver ked af det, når pædagogen i børnehaven eller læreren i skolen endnu en gang fortæller, at dit barn ikke hører efter, hvad der bliver sagt eller ikke kan koncentrere sig, om de ting, de laver ved bordet eller i klassen.

Men hvorfor er det sådan? Hvad er det egentlig, der sker hos vores barn?
Det er i hvert fald højst sandsynligt ikke er noget, dit barn gør med vilje. Faktisk vil de rigtig gerne gøre det, der er forventet, og det er hårdt altid at få skæld ud.

 

Når vi kigger nærmere på barnets hjerne, modtager den konstant en enorm mængde af impulser fra omverden. Hjernen bearbejder konstant, og det er klart, at barnet ikke bevidst kan registrere og reagere på så mange impulser. Derfor er det rigtig vigtigt, at vi er i stand til at sortere og reagere hensigtsmæssigt på alle impulserne. Dette kaldes sanseintegration.
Er barnet ikke er i stand til at sortere alle sanseimpulserne, øget det risikoen for kaos i hjernen, og det kan være nærmest umuligt for barnet at koncentrere sig om én ting ad gangen.
Nogle børn reagerer ved at blive urolige og være ude af stand til at sidde stille på stolen. Andre børn bliver meget stille og kan bedst lide at lave stillesiddende aktiviteter, for så vidt muligt at undgå ubehag og kaos i hovedet.

For at få en god sanseintegration, skal det sansemotoriske fundament være godt på plads. Det udgør nemlig det fundamentet hos barnet som der bygges videre på i stort set alt, hvad vi skal lære: at hoppe, cykle, svømme, at kunne sidde roligt på en stol, skrive og læse, at kunne indgå i sociale relationer, og også at kunne koncentrere sig.
Når sanseintegrationen fungerer som den skal, vil det være muligt for barnet at handle eller reagere mere hensigtsmæssigt på den situation, barnet er i.

Så hvis du har et barn, der ikke kan koncentrere sig…. er det med stor sandsynlighed IKKE et uopdragent barn, du har, men det er et barn med nogle kropslige udfordringer – måske dårlig sanseintegration – og her kan korrekt stimulering og træning af sanser, hjerne og krop gøre en kæmpe forskel.

Vil du hjælpe dit barn til bedre sanseintegration

– og dermed også bedre koncentration og fokus, så skal du sørge for at dit barn:
– har en velstimuleret sansemotorik
– er fysisk aktiv flere gange om dagen
– sover godt og spiser fornuftigt

Derudover her et par forslag til gode små koncentrationslege om eftermiddagen:
– spille et spil
– lave puslespil
– læse bøger
– lege med Lego
– bygge med klodser

og BEDST AF ALT slutte dagen af med rolig massage:-)
 
Hvordan kan vi sammen hjælpe dit barn, hvis koncentrationen er svær? https://www.sansemotorik.net/succesoplevelser/

Håber du har fået lidt inspiration til at hjælpe dig barn med mere ro og måske nemmere koncentration

Bedste hilsner fra
Mette D.
Sanse Motorik® – det bedste til dit barn