Usikker motorik eller en motorik, der driller kan have betydning for barnets lyst til leg

God motorik eller usikker motorik

påvirker barnets lyst til leg – og dermed også barnets udvikling

Alle har ret til en god motorik – med de forudsætninger, der nu engang er forskellige for os alle sammen. 

Der er dem, som er de fødte springgymnaster.

Der er dem, som lynhurtigt lærer at cykle.

Der er dem, som styrer skiene efter den første dag i sneen, og så er der dem af os, som lige skal bruge lidt ekstra tid og kræfter på at få styr på skiene.

Der er også dem af os, hvor det at lære at cykle kan virke som en uoverskuelig og frygtelig opgave.

Årsagen til, at der er nogen som bare kan, mens der er andre, som har rigtigt svært ved det, kan være mange.

Det kan være genetisk (det er desværre ikke kun alt det gode, vi ender med at få givet videre til vores børn😊)

Det kan være de muligheder barnet har for at eksperimentere, prøve sig frem og bruge kroppen, der begrænser barnet.

Det kan være faktorer i barnets historie, der spiller ind, sygdom osv.

Alligevel er sansemotorikken en fællesnævner for, at barnet kan udnytte sit potentiale – uanset hvilke forudsætninger barnet har.

Sansemotorikken er fundamentet for barnets motorik, bevægelser og for muligheden for leg og udvikling.

Men hvordan sikre vi, at barnet får det bedst mulige fundament for den gode motorik?

Det gør vi bla. ved at stimulere de primære sanser:

– Danse, svinge og dreje rundt

– Trille, gynge og lave kolbøtter

– Kravle og krybe

– Knus, kram og kys

Barnet lærer motorik, bevægelser, begreber, følelser, sociale samspil, empati, kropsfornemmelse, tålmodighed, turtagning osv. – alt sammen gennem kroppen.

Så lad barnet lege og lære gennem kroppen 😊

Leg med barnet

Lad barnet lege selv

Lad barnet eksperimentere

Lad barnet prøve sig frem

Lad barnet fejle og opmuntre til at prøve igen

Giv barnet tid og tålmodighed

For nogle børn kommer legen og lysten til at eksperimentere dog desværre ikke helt af sig selv, og det bør vi være nysgerrig på. Årsagen kan nemlig meget nemt være at barnets sansemotoriske fundament ikke er helt der, hvor det bør være. Når det er tilfældet, hjælper vi bedst barnet ved at give barnet et ekstra skud stimulering i rette mængde og rækkefølge.

Det gælder i første omgang om at træne forudsætningen for god motorik – og ikke træne det, der er svært. Vores mål er nemlig at give børnene mod og tro på egne evner – så også selvværd og selvtilliden vokser.

Bedste hilsner

Mette D fra Sanse Motorik® – det bedste til dit barn

Vil du vide om hvordan sansemotorisk træning, så finder du mere informationer her: Sansemotorisk træning

Læs også om Motoriske udfordringer her https://www.sansemotorik.net/usikker-motorik/