Et opkvalificerende uddannelses kursus for Dagplejen og Privatepasningsordninger – “Børns motorik, sanser og bevægelse” 

Kurset består af 2 moduler – i alt 7 dages kursus:
• 1. modul består af 5 sammenhængende dage med læring om de sansemotoriske- og neuropsykologiske/pædagogiske teorier samt praktiske øvelser og eksempler fra hverdagen.
• 2. modul består af 2 sammenhængende dage. Her fremlægges en given opgave med evaluering og certificering.

Efter uddannelses kurset bliver kursisten i stand til at: 

• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Sætte fokus på sansemotorikken og identificere hvilke primære sanser og reflekser, som har brug for at blive styrket.
• Bruge  sansemotoriske lege i hverdagen, både ude og inde til styrkelse af bevægeligheden og den gode udvikling.
• Kan medvirke til at sammensætte sansemotoriske aktiviteter ud fra et teoretisk grundlag og kunne iværksætte tiltag til styrkelse af barnets behov og aktuelle alder.
• Videreformidle sine observationer og tiltag til forældre og andre samarbejdspartnere/faggrupper.

Målgruppe: 

  • Personale ved den kommunale Dagpleje
  • Ansatte i privatepasningsordninger
  • Dagplejepædagogisk personale i kommune

Skal vi sammen sætte fokus på børns motorik, sanser og bevægelse – og skabe en inspirerende og praksisnære uddannelse for jeres personalegruppe.

Kontakt os for en snak om mulighederne og næremere tilrettelæggelse

Glæder os til at høre fra jer