Vi tilbyder kurser, foredrag eller temadage om børn og unges sansemotoriske udvikling. Læs om de aktuelle kurser her, eller kontakt Vibeke Schultz, så vi kan finde det helt rigtige kursus til dig.

Den sansemotoriske udvikling hos børn og unge (5 dages kursus)

Arrangør og underviser: Vibeke Schultz

Kurset har fokus på forskellige teorier omkring sansemotorik og kobles op på barnets udvikling.

Den praktiske del tager afsæt i cases og kursisternes egne praksiserfaringer. Kurset giver inspiration til sansemotoriske tiltag i hverdagen.

DATO:
Kursusdage i Jylland: d. 22/8 – 12/9 – 3/10 – 7/11 – 28/11 2018.
Kursusdage i KBH.: d. 27/8 – 17/9 – 8/10 – 12/11 – 5/12 2018. LUKKET FOR TILMELDING

STED:
Jylland – kursus i Viborg/Bjerringbro
Sjælland – kursus i KBH.

PRIS:
Sjælland: 8.100,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis, ekskl. moms
Jylland: 7.500,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis ekskl. moms (Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

Kroppen i bevægelse – hjernen i sving (4 dages kursus)

Arrangør og underviser: Vibeke Schultz

Kurset fokuserer på bevægelsestid og forudsætningen for
god indlæring.

Teorien vægtes højt, præsenteres let tilgængeligt og med mange hverdagseksempler.

Kurset giver større forståelse for forudsætningerne for god bevægelighed, fokus på årsager til adfærd og lette tilgange til at styrke indlæringen.

STED:
Sanse Motorik Vejle, Blegbanken 3 st. 7100 Vejle.

DATO: Nyt kusus tilbydes i 2019

Læs mere

PRIS:
5.900,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis, ekskl. moms (Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

Dagplejere – kompetencegivende kursus (5 + 2 dage) København. Lukket kursus!

Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege hos det
0 til 3 årige barn. Grundig gennemgang af teori, hvor praksis også flettes ind.

Et kompetencegivende kursus der sætter dagplejerens faglighed op på et helt nyt plan.
Forstå hvorfor barnet gør som det gør og få inspiration til at handle ud fra det enkelte barns behov.

UNDERVISERE:
Vibeke Schultz m.fl.

DATO:
Hold 5: d. 26/2 – 2/3 samt d. 9 – 10/4
Hols 6: d. 29/10 – 2/11 samt d. 3 – 4/12

Mobil: 21 95 95 08 – Mail: vibeke@sansemotorik.NET

Motorik kursus for Sundhedsplejersker –
“Den sansemotoriske udvikling hos børn”

Kurset strækker sig over 4 kursusdage og tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling og trivsel med et sansemotorisk perspektiv. Sundhedsplejerskens kompetencer styrkes ved at have fokus på grundmotorikkens primære sanser og reflekser, og medvirker til understøttelse af barnets udvikling og indlæring. Både i mødet med det tidligfødte barn, spædbarnet, småbarnet og skolebarnet.

DATO:
Kontakt Vibeke ved interesse.

STED:
Bjerringbro/Viborg eller i udvalgt kommune.

PRIS:
6.000,00 kr./deltager ex. moms. – inkl. materialer, kursusbevis samt fuld forplejning. Samlet pris kan gives til kommune.