Mette Drescher Jensen, Vejle

Mette Drescher Jensen

Sansemotorisk konsulent
Neuropsykologisk/pædagogisk vejleder
Underviser og kontaktperson

Marianne Bentsen, Smørum

Marianne Bentsen

Sansemotorisk konsulent
Sundhedsplejerske
Underviser

Kurser – Foredrag – Temadage

til jer, der lige som os hos Sanse Motorik ønsker at sætte fokus på sansemotorikkens betydning for børns udvikling, læring og trivsel.

Vores kursusafdeling udbyder kurser, foredrag og temadage til jer inden for det sansemotoriske fagområde vedr. børn og unges sansemotoriske udvikling.

Vi udbyder også foredrag eller temadage med særlige fokusområder – eksempelvis fokus på præmaturitet, sensitivitet eller indlæringsvanskeligheder.

Kontakt os for yderligere info og aftale – Mette på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Den sansemotoriske udvikling hos børn – 5 kursus dage

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og konkrete redskaber til at se, møde og arbejde med at styrke børns sansemotoriske udvikling, læring og trivsel.

Mål med kurset:
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos børn
• At give et teoretisk indblik i samspillet mellem sanser, krop og hjernen
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for børns bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel

• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe børnenes sanser som en del af dagligdagen med børnene.

Efter kurset bliver du i stand til at…
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.
• Identificere hvilke primære sanser og reflekser, som barnet har brug for at få stimuleret.
• Sammensætte et sansemotorisk træningsprogram, som gennem leg og øvelser skærper barnets sanser

Målgruppe:

Pædagoger i vuggestuer og børnehaver samt SFO og i specialinstitutioner

Sundhedsplejesker, lærer, specialpædagoger, dagplejere og andre fagpersonale, der arbejder med børn.

Kursusindhold:

 • Modul 1: Introduktion til sansemotorik og neuropsykologi
 • Modul 2: Vestibulær og kropsliglæring
 • Modul 3: Taktil og følelsesmæssig udvikling
 • Modul 4: Kinæstesi og tonus problematikker
 • Modul 5: Sanseintegration, primære reflekser og barnets udvikling

Herunder også fokus på særlige udfordringer for præmature børn og familier.

Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling, konkrete øvelser og mindre hjemmeopgaver.

Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling.
For at imødekomme individuelle behov og samtidig sikre et højt fagligt niveau, er der et begrænset antal pladser på hvert kursus.

Kontakte os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information 

 

DATOER I 2023:

Kursus dage i Kbh.: d. 30. + 31. januar, 27. + 28. februar og 20. marts 2023

Kursus dage i Vejle: d. 24. + 25. april, 30. + 31. maj og 19. juni 2023

Kursus dage i Vejle: d. 25. + 26. september, 30. + 31. oktober og 27. november 2023

 

PRIS:
Jylland: kr. 12.500,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis ekskl. moms

København: kr. 14.500,-  inkl. forplejning, materialer og kursusbevis ekskl. moms

Der kan aftales ratebetaligner for private kursister

(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

 

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Temadage / Pædagogiskedage

Har I som institution, børnehave, vuggestue, skole eller kommune behov for at udvide jeres viden om sansemotorikkens betydning for børns udvikling, udbyder vi Temadage tilrettelagt efter jeres fokus og behov.

Overskrifter på en sådan Temadag kunne være:

 

“Sanser, hjerne og krop i samspil”

Få uundværlig viden om FORUDSÆTNINGEN for børns gode udvikling og trivsel set med sansemotorisk perspektiv – nemlig at samspillet mellem sanser, hjerne og krop er fundamentet for udvikling, trivsel og læring. Det er derfor afgørende at vi har fokus på forudsætningerne og derved kan se bagom den adfærd, reaktioner, bevægelser og handlinger, som nogle gange springer os i øjnene i vores hverdag med børnene.

 

“Det præmature barn”

Når børn fødes for tidligt har sanseapparatet ikke haft tid til at modnes optimalt. Derfor er børn født for tidligt i risiko for at have sansemotoriske- og sanseintegrationsudfordringer. Få uvurderlig viden om sanseapparatets betydning for barnets udvikling, og inspiration til, hvordan vi kan hjælpe børnene og deres familier.

 

“Børns sansemotorik og den gode skolestart”

Op mod hver 3. elev har sansemotoriske udfordringer, der hæmmer deres udfoldelsesmæssige og dermed også indlæringsmæssige muligheder. Sansemotoriske udfordringer ses i børnenes bevægelser, adfærd, reaktioner og på deres trivsel. Det er derfor vigtigt at være bevidst om børnenes sansemotoriske fundament, når vi vurderer børnenes forudsætning for at være klar til skolestart og forudsætningerne for at tage imod indlæring.

Information

Arrangør og underviser:

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent og Neuropsykologisk/pædagogisk vejleder

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejeske

STED: Efter aftale

DATO: Efter aftale

PRIS: Tilbud udarbejdes efter aftale
(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Børns motorik, sansning og bevægelse – et opkvalificerende kursus for dagplejere ansat ved kommunerne

 

Kurset består af 2 moduler.
• Første modul består af 5 sammenhængende dage med teorien bag sansemotorikken, grundmotorikken og neuropsykologien/pædagogik samt praktiske øvelser.
• Andet modul består af 2 sammenhængende dage. Her fremlægges en given opgave med evaluering. Certificeringsopgaven skal vise de tiltag og den faglige opkvalificering kursisten har tilegnet sig på kurset.

Kursusbeskrivelse:
Teori: Grundig gennemgang af barnets sansemotoriske udvikling fra foster til 3 års alderen. Den grundmotoriske betydning for barnets udvikling, især de første år. Gennemgang af de primære sanser, spædbarnsreflekser, viden om hjernens udvikling og sanseintegration.

Særlig indsats til børn med sansemotoriske udfordringer.

Kommunikation sat i forhold til motiverende indsats til barnet, forældre og andre samarbejdspartnere.

Praksis: Fokus på udviklingen og stimulationen af sansemotorikken. Udgangspunkt i deltagernes faglige kompetencer og dagligdag med børnene.
Ideekatalog udarbejdes.

Kursusforløbet vil også sætte fokus på små hverdagsudfordringer som: søvn – måltider – hente/bringe – socialisering, ud fra et sansemotorisk perspektiv.
Fokus på dagplejerens helt unikke indsats og afgørende betydning for, hvordan fundamentet for barnets videre udvikling bliver ind i den store verden, gennem grundmotorikken.

Efter kurset bliver kursisten i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Sætte fokus på sansemotorikken og identificere hvilke primære sanser og reflekser, som har brug for at blive styrket.
• Bruge  sansemotoriske lege i hverdagen, både ude og inde til styrkelse af bevægeligheden og den gode udvikling.
• Kan medvirke til at sammensætte sansemotoriske aktiviteter ud fra et teoretisk grundlag og kunne iværksætte tiltag til styrkelse af barnets behov og aktuelle alder.
• Videreformidle sine observationer og tiltag til forældre og andre samarbejdspartnere/faggrupper.

Kurset er kompetencegivende. Certificeringsbevis opnås efter afslutning af både modul 1 og modul 2.
Brug af eksterne undervisere kan forekomme.
Kontakt os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

 

UNDERVISERE:
Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent og Neuropsykologisk/pædagogisk vejler

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejeske

DATO: Efter aftale/Lukket kursus.

STED: Efter aftale

PRIS: Efter aftale

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Den sansemotoriske udvikling hos børn– Et fagligt fokus for sundhedsplejersker

Kurset tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling, trivsel og læring med et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

Sundhedsplejerskens kompetencer styrkes ved at have fokus på grundmotorikkens primære sanser og reflekser samt på det vigtige samspil mellem sanser, krop og hjerne – både i mødet med det tidlig fødte barn, spædbarnet, småbarnet og skolebarnet.

 

Efter kurset bliver du i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.

• Identificere hvilke primære sanser, som har brug for at blive styrket. Du vil også blive introduceret til barnets primære reflekser.

• Iværksætte basis sansemotoriske tiltag samt guide forældre/fagpersonale i barnets sansemotoriske udvikling.

 

Kurset sætter fokus på grundmotorikkens betydning for god motorik. Både i teori og praksis. Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling, og sparring samt konkrete øvelser.
Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling og neuropsykologi og pædagogik.

 

Målgruppe:
• Sundhedsplejersker der arbejder med spæd- og småbørn
• Skolesundhedsplejersker
• Sundhedsplejersker i integrerede ordning.

 

Kursuslængde:

Grundmodul over 2 sammenhængende dage (Modul 1 og 2). Derudover er der mulighed for overbygning af 3. modul, med et specialiseret fokus.

 

For at imødekomme individuelle behov , sparring og sikre et højt fagligt niveau, er der begrænset antal deltagere på kurserne.

Information

UNDERVISERE:
Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejeske

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent og neuropsykologisk/pædagogisk vejleder

DATO: Efter aftale

STED: Efter aftale

PRIS:
Tilbud udarbejdes efter aftale

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.net eller 21951838

Kontakt os

FEEDBACK FRA KURSUSDAGE:

“Jeg har fået meget mere med i bagagen end jeg havde regnet med”

“Brugbar undervisning har gjort det enkelt og overskueligt, så jeg selv kan effekturer det videre og bruge det i praksis”

“Fedt at få teori og så kunne gå hjem og arbejde med den med det samme”

“Super gode undervisere. Vi er blevet klædt på til at kunne være “fyretårn” for vores kollegaer”

“Vi kan rent praktisk bruge det vi lærer”

“Jeg vil bare gerne blive ved med at være på kursus”

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

Tilmeld kursus

Har du spørgsmål, eller gerne vil have uddybet kursets indhold, kontakt os gerne på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Ved tilmelding bedes du huske at oplyse:

 • Hvilket kursus du vil deltage på
 • Navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • Email adresse
 • Telefonnummer
 • Evt. institutions-/Virksomhedsnavn
 • Evt. EAN-nummer