Mette Drescher Jensen, Vejle

Mette Drescher Jensen

Sansemotorisk konsulent
Neuropsykologisk/pædagogisk vejleder
Underviser og kontaktperson

Marianne Bentsen, Smørum

Marianne Bentsen

Sansemotorisk konsulent
Sundhedsplejerske
Underviser

Diana Lyngsø Pedersen

Sansemotorisk konsulent
Pædagog
Underviser

Hos Sanse Motorik ønsker vi at sætte fokus på sansemotorikkens betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Vores kursusafdeling udbyder kurser inden for det sansemotoriske fagområde samt foredrag og temadage omkring børn og unges sansemotoriske udvikling.
Vi arrangerer også foredrag eller temadage med særlige fokusområder – eksempelvis fokus på præmaturitet, sensitivitet eller indlæringsvanskeligheder.

Kontakt os for yderligere info og aftale – Mette på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Den sansemotoriske udvikling hos børn – 5 kursus dage

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og konkrete redskaber til at se, møde og arbejde med at styrke børns sansemotoriske udvikling, læring og trivsel.

Mål med kurset:
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos børn
• At give et teoretisk indblik i samspillet mellem sanser, krop og hjernen
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for børns bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe børnenes sanser som en del af dagligdagen med børnene.

Efter kurset bliver du i stand til at…
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.
• Identificere hvilke primære sanser og reflekser, som barnet har brug for at få stimuleret.
• Sammensætte et sansemotorisk træningsprogram, som gennem leg og øvelser skærper barnets sanser

Målgruppe:
• Dagplejere
• Pædagoger i vuggestuer og børnehaver samt SFO og i specialinstitutioner
• Sundhedsplejesker, lærer, specialpædagoger og andre fagpersonale, der arbejder med børn.

Kursusindhold:

 • Modul 1: Introduktion til sansemotorik og neuropsykologi
 • Modul 2: Vestibulær og kropsliglæring
 • Modul 3: Taktil og følelsesmæssig udvikling
 • Modul 4: Kinæstesi og tonus problematikker
 • Modul 5: Sanseintegration, primære reflekser og barnets udvikling

Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling, konkrete øvelser og mindre hjemmeopgaver.

Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling.
For at imødekomme individuelle behov og samtidig sikre et højt fagligt niveau, er der et begrænset antal pladser på hvert kursus.

Kontakte os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

DATOER I 2021:
Kursus dage i Odense: d. 22/2 + 22/3 + 26/4 + 31/5 og 7/6  IKKE FLERE PLADSER

Kursus dage i Viborg: d. 23/8 + 27/9 + 25/10 + 22/11 og 6/12 IKKE FLERE PLADSER

Kursus dage i Kbh.: d. 7/9 + 4/10 + 1/11 + 29/11 og 13/12  IKKE FLERE PLADSER 

DATOER I 2022:

Kursus dage i Odense: d. 24/1 + 7/2 + 7/3 + 4/4 og 2/5 2022

Kursus dage i Viborg: d. 29/8 + 19/9 + 10/10 + 31/10 og  21/11 2022

PRIS:
Kr. 10.500,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis ekskl. moms
Der kan aftales ratebetaligner for private kursister

(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Temadage:

Har I som institution, børnehave, vuggestue, skole eller kommune behov for at udvide jeres viden om sansemotorikkens betydning for børns udvikling, udbyder vi Temadage tilrettelagt efter jeres fokus og behov.

Overskrifter på en sådan Temadag kunne være:

 

“Sanser, hjerne og krop i samspil”

Få uundværlig viden om FORUDSÆTNINGEN for børns gode udvikling og trivsel set med sansemotorisk perspektiv – nemlig at samspillet mellem sanser, hjerne og krop er fundamentet for udvikling, trivsel og læring. Det er derfor afgørende at vi har fokus på forudsætningerne og derved kan se bagom den adfærd, reaktioner, bevægelser og handlinger, som nogle gange springer os i øjnene i vores hverdag med børnene.

 

“Det præmature barn”

Når børn fødes for tidligt har sanseapparatet ikke haft tid til at modnes optimalt. Derfor er børn født for tidligt i risiko for at have sansemotoriske- og sanseintegrationsudfordringer. Få uvurderlig viden om sanseapparatets betydning for barnets udvikling, og inspiration til, hvordan vi kan hjælpe børnene og deres familier.

 

“Børns sansemotorik og den gode skolestart”

Op mod hver 3. elev har sansemotoriske udfordringer, der hæmmer deres udfoldelsesmæssige og dermed også indlæringsmæssige muligheder. Sansemotoriske udfordringer ses i børnenes bevægelser, adfærd, reaktioner og på deres trivsel. Det er derfor vigtigt at være bevidst om børnenes sansemotoriske fundament, når vi vurderer børnenes forudsætning for at være klar til skolestart og forudsætningerne for at tage imod indlæring.

Information

Arrangør og underviser:

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent og Neuropsykologisk/pædagogisk vejleder

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejeske

Diana Lyngsø Pedersen, Sansemotorisk konsulent og Pædagog

STED: Efter aftale

DATO: Efter aftale

PRIS: Tilbud udarbejdes efter aftale
(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Børns motorik, sansning og bevægelse

Et opkvalificerende kursus for dagplejere ansat ved kommunerne

Kurset består af 2 moduler.
• Første modul består af 5 sammenhængende dage med teorien bag sansemotorikken, grundmotorikken og neuropsykologien/pædagogik samt praktiske øvelser.
• Andet modul består af 2 sammenhængende dage. Her fremlægges en given opgave med evaluering. Certificeringsopgaven skal vise de tiltag og den faglige opkvalificering kursisten har tilegnet sig på kurset.

Kursusbeskrivelse:
Teori: Grundig gennemgang af barnets sansemotoriske udvikling fra foster til 3 års alderen. Den grundmotoriske betydning for barnets udvikling, især de første år. Gennemgang af de primære sanser, spædbarnsreflekser og begyndende automatiseringer. Grundmotorikken som bevægelsesudviklingens fundament. Særlig indsats til børn med sansemotoriske udfordringer. Kommunikation sat i forhold til motiverende indsats til barnet, forældre og andre samarbejdspartnere.
Praksis: Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege. Udgangspunkt i deltagernes faglige kompetencer og dagligdag med børnene.
Gennemgang af dagligdagens udfordringer, stimulerende miljøer, indretning, lege, motivation af barnet og inddragelse af forældre samt videreformidling af specifik indsats til forældre og andre faggrupper.
Ideekatalog udarbejdes.

Kursusforløbet vil også sætte fokus på små hverdagsudfordringer som: søvn – måltider – hente/bringe – socialisering, ud fra et sansemotorisk perspektiv. Der vil på kurset arbejdes med bl.a. video, cases, gruppearbejde.
Fokus på dagplejerens helt unikke indsats og afgørende betydning for, hvordan fundamentet for barnets videre udvikling bliver ind i den store verden, gennem grundmotorikken.

Efter kurset bliver kursisten i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Sætte fokus på Grundmotorikken og identificere hvilke primære sanser og reflekser, som har brug for at blive styrket.
• Bruge grundlege i hverdagen, både ude og inde til styrkelse af bevægeligheden.
• Kan medvirke til at sammensætte motoriske aktiviteter ud fra et teoretisk grundlag og kunne iværksætte tiltag til styrkelse af barnets behov og aktuelle alder.
• Videreformidle sine observationer og tiltag til forældre og andre samarbejdspartnere/faggrupper.

Kurset er kompetencegivende. Certificeringsbevis opnås efter afslutning af både modul 1 og modul 2.
Brug af eksterne undervisere kan forekomme.
Kontakt os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

 

UNDERVISERE:
Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent og Neuropsykologisk/pædagogisk vejler

Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejeske

Diana Lyngsø Pedersen, Sansemotorisk konsulent og Pædagog

DATO:
Hold forår + Hold efterår 2022:- Efter aftale/Lukket kursus.

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Den sansemotoriske udvikling hos børn

– Et fagligt fokus for sundhedsplejersker

Kurset tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling, trivsel og læring med et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

Sundhedsplejerskens kompetencer styrkes ved at have fokus på grundmotorikkens primære sanser og reflekser samt på det vigtige samspil mellem sanser, krop og hjerne – både i mødet med det tidlig fødte barn, spædbarnet, småbarnet og skolebarnet.

 

Efter kurset bliver du i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.

• Identificere hvilke primære sanser, som har brug for at blive styrket. Du vil også blive introduceret til barnets primære reflekser.

• Iværksætte basis sansemotoriske tiltag samt guide forældre/fagpersonale i barnets sansemotoriske udvikling.

 

Kurset sætter fokus på grundmotorikkens betydning for god motorik. Både i teori og praksis. Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling, og sparring samt konkrete øvelser.
Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling og neuropsykologi og pædagogik.

 

Målgruppe:
• Sundhedsplejersker der arbejder med spæd- og småbørn
• Skolesundhedsplejersker
• Sundhedsplejersker i integrerede ordning.

 

Kursuslængde:

Grundmodul over 2 sammenhængende dage (Modul 1 og 2). Derudover er der mulighed for overbygning af 3. modul, med et specialiseret fokus.

 

For at imødekomme individuelle behov , sparring og sikre et højt fagligt niveau, er der max 8 deltagere pr. kursus hold.

Information

UNDERVISERE:
Marianne Bentsen, Sansemotorisk konsulent og Sundhedsplejeske

Mette Drescher Jensen, Sansemotorisk konsulent og neuropsykologisk/pædagogisk vejleder

DATO: Efter aftale

STED: Efter aftale

PRIS:
Tilbud udarbejdes efter aftale

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.net eller 21951838

Kontakt os

TEMADAGE efter aftale
Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

FEEDBACK FRA KURSUSDAGE:

“Jeg har fået meget mere med i bagagen end jeg havde regnet med”

“Brugbar undervisning har gjort det enkelt og overskueligt, så jeg selv kan effekturer det videre og bruge det i praksis”

“Fedt at få teori og så kunne gå hjem og arbejde med den med det samme”

“Super gode undervisere. Vi er blevet klædt på til at kunne være “fyretårn” for vores kollegaer”

“Vi kan rent praktisk bruge det vi lærer”

“Jeg vil bare gerne blive ved med at være på kursus”

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

FOREDRAG – efter aftale
Til institutioner, skoler, foreninger mv. 

 • “Bevægelse, trivsel og læring”
 • “De pressede børn – hvorfor gør børn som de gør”
 • “Det præmature barn”
 • “Søvn og sansemotorik”

 

Tilmeld kursus

Har du spørgsmål, eller gerne vil have uddybet kursets indhold, kontakt os gerne på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

  Skriv her hvilket kursus du vil deltage på *

  Dit navn *

  Din adresse *

  Dit postnummer *

  Din by *

  Din e-mail *

  Dit telefonnummer *

  Evt. institutions- / Virksomhedsnavn

  Evt. EAN-nummer