Mette Drescher Jensen, Vejle

Mette Drescher Jensen

Sansemotorisk konsulent
Neuropsykologisk/pædagogisk vejleder
Underviser og kontaktperson

Marianne Bentsen, Smørum

Marianne Bentsen

Sansemotorisk konsulent
Sundhedsplejerske
Underviser

Vibeke Schultz

Vibeke Schultz

Sansemotorisk konsulent
Neuropædagogisk/psykologisk vejleder
Sundhedsplejerske
Underviser

Hos Sanse Motorik ønsker vi at sætte fokus på sansemotorikkens betydning for børns udvikling, læring og trivsel. Vores kursusafdeling udbyder kurser inden for det sansemotoriske fagområde samt foredrag og temadage omkring børn og unges sansemotoriske udvikling.
Vi arrangerer også foredrag eller temadage med særlige fokusområder – eksempelvis fokus på præmaturitet, sensitivitet eller indlæringsvanskeligheder.

Kontakt os for yderligere info og aftale – Mette på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Den sansemotoriske udvikling hos børn

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og konkrete redskaber til at se, møde og arbejde med at styrke børns sansemotoriske udvikling, læring og trivsel.

Mål med kurset:
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos børn, fra de er helt små.
• At give et teoretisk indblik i samspillet mellem sanser, krop og hjernen
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for børns bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe børnenes sanser som en del af dagligdagen med børnene.

Efter kurset bliver du i stand til at…
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.
• Identificere hvilke primære sanser og reflekser, som barnet har brug for at få stimuleret.
• Sammensætte et sansemotorisk træningsprogram, som gennem leg og øvelser skærper barnets sanser

Målgruppe:
• Dagplejere
• Pædagoger i vuggestuer og børnehaver samt SFO og i specialinstitutioner
• Andet fagpersonale, der arbejder med børn.

Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling, konkrete øvelser og mindre hjemmeopgaver. Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling.
For at imødekomme individuelle behov og samtidig sikre et højt fagligt niveau, er der kun plads til 8 deltagere på hvert kursus.

Kontakte os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

Arrangør og underviser: Mette Drescher Jensen

DATO:
Kursusdage i Viborg: d. 6/3 – 20/3 – 10/4 – 1/5 – 3/6 2019
Kursusdage i Vejle: d. 29/8 – 12/9 – 10/10 – 7/11 – 12/12 2019
Kursusdage i KBH.: d. 2/9 – 16/9 – 21/10 – 11/11 – 9/12 2019

ALT OPTAGET – KONTAKT OS FOR KURSER I 2020

STED:
Viborg – Sanse Motorik, Dumpen 1, 8800 Viborg
Vejle – Sanse Motorik, Blegbanken 3, 7100 Vejle
København – Hotellet Vesterbro, Oehlenschlægersgade 17, 1663 Kbh.

PRIS:
Jylland: 8.500,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis ekskl. moms
København: 9.100,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis ekskl. moms

(Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Kroppen i bevægelse og hjernen i sving

Få uundværlig viden om FORUDSÆTNINGEN for, at børn får lyst til og bliver i stand til, at bevæge sig frit og ubesværet. Få inspiration til den daglige bevægelsestid, som fremmer elevernes forudsætninger for god motorik, indlæring og øget trivsel. Fokus er det gode samspil mellem sanser, krop og hjerne.
Op mod hver 3. elev sidder med sansemotoriske udfordringer, der hæmmer deres udfoldelsesmæssige og dermed også indlæringsmæssige muligheder.

Mål for kursus:
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos børn
• At give et teoretisk indblik i samspillet mellem sanser, krop og hjernen og betydningen for børns bevægelse og adfærd, læring og trivsel
• At identificere symptomer og adfærd hos børn som er udfordret på deres sansemotoriske udvikling.
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe børnenes sanser

Når du har været på kurset, vil du være i stand til at:
• Konstatere om en elev har udfordringer inden for det sansemotoriske område.
• Identificere hvilke primære sanser og reflekser, som har brug for at blive styrket.
• Udnytte hverdagens bevægelsestid til at styrke forudsætningen for et godt hjernearbejde og sammensætte små styrkende programmer.

Målgruppe:
• Børnehaveklasseledere
• Lærere
• Pædagoger

Kurset tager afsæt i kursisternes faglige kompetencer og veksler mellem teoretiske gennemgange, konkrete øvelser og mindre hjemmeopgaver.
Der er kun plads til 8 deltagere på hvert kursus, fordi vi gerne vil imødekomme individuelle behov og sikre et højt fagligt niveau.
Kontakt os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

Arrangør og underviser: Mette Drescher Jensen

STED:
Sanse Motorik Vejle, Blegbanken 3 st. 7100 Vejle.

DATO: Nyt kusus tilbydes i efteråret 2019

PRIS:
6.800,- inkl. forplejning, materialer og kursusbevis, ekskl. moms (Se tilmeldings- og betalingsbetingelser)

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Børns motorik, sansning og bevægelse

Et opkvalificerende kursus for dagplejere ansat ved kommunerne

Kurset består af 2 moduler.
• Første modul består af 5 sammenhængende dage med teorien bag sansemotorikken, grundmotorikken og neuropsykologien/pædagogik samt praktiske øvelser.
• Andet modul består af 2 sammenhængende dage. Her fremlægges en given opgave med evaluering. Certificeringsopgaven skal vise de tiltag og den faglige opkvalificering kursisten har tilegnet sig på kurset.

Kursusbeskrivelse:
Teori: Grundig gennemgang af barnets sansemotoriske udvikling fra foster til 3 års alderen. Den grundmotoriske betydning for barnets udvikling, især de første år. Gennemgang af de primære sanser, spædbarnsreflekser og begyndende automatiseringer. Grundmotorikken som bevægelsesudviklingens fundament. Særlig indsats til børn med sansemotoriske udfordringer. Kommunikation sat i forhold til motiverende indsats til barnet, forældre og andre samarbejdspartnere.
Praksis: Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege. Udgangspunkt i deltagernes faglige kompetencer og dagligdag med børnene.
Gennemgang af dagligdagens udfordringer, stimulerende miljøer, indretning, lege, motivation af barnet og inddragelse af forældre samt videreformidling af specifik indsats til forældre og andre faggrupper.
Ideekatalog udarbejdes.

Kursusforløbet vil også sætte fokus på små hverdagsudfordringer som: søvn – måltider – hente/bringe – socialisering, ud fra et sansemotorisk perspektiv. Der vil på kurset arbejdes med bl.a. video, cases, gruppearbejde.
Fokus på dagplejerens helt unikke indsats og afgørende betydning for, hvordan fundamentet for barnets videre udvikling bliver ind i den store verden, gennem grundmotorikken.

Efter kurset bliver kursisten i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område
• Sætte fokus på Grundmotorikken og identificere hvilke primære sanser og reflekser, som har brug for at blive styrket.
• Bruge grundlege i hverdagen, både ude og inde til styrkelse af bevægeligheden.
• Kan medvirke til at sammensætte motoriske aktiviteter ud fra et teoretisk grundlag og kunne iværksætte tiltag til styrkelse af barnets behov og aktuelle alder.
• Videreformidle sine observationer og tiltag til forældre og andre samarbejdspartnere/faggrupper.

Kurset er kompetencegivende. Certificeringsbevis opnås efter afslutning af både modul 1 og modul 2.
Brug af eksterne undervisere kan forekomme.
Kontakt os på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Information

 

UNDERVISERE:
Mette Drescher Jensen, Marianne Bentsen og Vibeke Schultz

DATO:
Hold 7 + Hold 8: Lukket kursus.

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Kontakt os

Den sansemotoriske udvikling hos børn

– Et fagligt fokus for sundhedsplejersker

Kurset tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling, trivsel og læring med et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

Sundhedsplejerskens kompetencer styrkes ved at have fokus på grundmotorikkens primære sanser og reflekser samt på det vigtige samspil mellem sanser, krop og hjerne – både i mødet med det tidlig fødte barn, spædbarnet, småbarnet og skolebarnet.

 

Efter kurset bliver du i stand til at:
• Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.

• Identificere hvilke primære sanser, som har brug for at blive styrket. Du vil også blive introduceret til barnets primære reflekser.

• Iværksætte basis sansemotoriske tiltag samt guide forældre/fagpersonale i barnets sansemotoriske udvikling.

 

Kurset sætter fokus på grundmotorikkens betydning for god motorik. Både i teori og praksis. Kurset veksler mellem teoretiske gennemgange, praktisk erfaringsudveksling, og sparring samt konkrete øvelser.
Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling og neuropsykologi og pædagogik.

 

Målgruppe:
• Sundhedsplejersker der arbejder med spæd- og småbørn
• Skolesundhedsplejersker
• Sundhedsplejersker i integrerede ordning.

 

Kursuslængde:

Grundmodul over 2 sammenhængende dage (Modul 1 og 2). Derudover er der mulighed for overbygning af 3. modul, med et specialiseret fokus.

 

For at imødekomme individuelle behov , sparring og sikre et højt fagligt niveau, er der max 8 deltagere pr. kursus hold.

Information

UNDERVISERE:
Marianne Bentsen og Mette Drescher Jensen

DATO: 18. og 19. september 2019

STED: Smørum v/ København

PRIS:
3.700,00 kr./deltager ex. moms. – inkl. materialer, kursusbevis samt fuld forplejning. Samlet pris kan gives til kommune.

KONTAKT: Mette Drescher Jensen – mdj@sansemotorik.net eller 21951838

Kontakt os

TEMADAGE efter aftale
Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

Download PDF

FOREDRAG efter aftale
Timebasis og hele dage

  • I offentligt regi
  • Daginstitutioner
  • På skoler
  • I foreninger
Tilmeld kursus

Har du spørgsmål, eller gerne vil have uddybet kursets indhold, kontakt os gerne på mdj@sansemotorik.NET eller 21951838

Skriv her hvilket kursus du vil deltage på *

Dit navn *

Din adresse *

Dit postnummer *

Din by *

Din e-mail *

Dit telefonnummer *

Evt. institutions- / Virksomhedsnavn

Evt. EAN-nummer