Hvad er koncentrationsbesvær? 

 

Koncentrationsbesvær kan være mange ting og have mange årsager. Det varierer alt efter situation og dagsform. Koncentrationsbesvær skyldes ofte problemer med sanseintegrationen. Dvs. at sanseindtryk fra kroppen udsendes, modtages, registreres, sorteres og fordeles korrekt i hjernen med det formål, at der kommer den mest hensigtsmæssige bevægelse og reaktion tilbage til kroppen. Her er vi overladt til at sanser, synet, kroppen og hjernen er top-tunet i deres samarbejde.

 

Men er der ubalancer et eller flere stedet i processen kan sanseintegrationen blive udfordret.

Det kommer ofte til udtryk i koncentrationsbesvær – og kropslig uro, uhensigtsmæssige bevægelser, handlinger, adfærd og reaktioner. Koncentrationsbesvær kommer desværre ofte til at stå i vejen for den gode udvikling, trivsel og læring.

 

Træningsforløb til koncentrationsproblemer: Najas udfordringer 

Naja i 0. Klasse og havde rigtigt svært ved at koncentrere sig. Naja havde svært ved at sidde stille på stolen i timerne, hun havde svært ved at koncentrere sig om at lytte til læreren og pædagogen i klassen, og når de lavede opgaver kom hun aldrig langt.

Najas primære sanser var udfordret, især Labyrint og Taktilsansen. Derudover havde Naja en række aktive spædbarnsreflekser. Summen af Najas udfordringer, kunne helt sikkert være svar på Najas mangel på koncentration – derfor gik Naja og hendes mor i gang med et individuelt træningsforløb.

 

Naja var en flittig pige, fik trænet rigtigt godt, og der gik ikke længe før hendes mor kunne se hvordan der kom en ny ro over Naja. Pludselig kunne hun sidde stille på stolen, når de spiste aftensmad. Hun var mindre flyvsk, når de spillede spil og legede.

I skolen var der også store fremskridt. Naja blev bedre til at lytte, hun begyndte at få lavet de opgaver der blev stillet og hun sad stille på stolen.

Naja siger selv: ”Nu kan jeg godt høre, hvad læreren siger. Før var der noget der forstyrrede mig, så jeg ikke kunne”!


Læs mere om hvorfor du skal overveje sansemotorisk træning for koncentrationsbesvær her med de mange succesoplevelser! 

Hvordan viser koncentrationsbesvær sig hos børn?

Er samspillet mellem sanser, hjerne og krop ikke optimalt vil barnet forstyrres i sin udvikling, og vi vil som voksne se et barn, der udfordres på bl.a. koncentrationen. Det ses ofte som:

  •  Kropslig uro
  • Svært ved at sidde stille
  • Afledes nemt
  •  Forstyrrer sig selv og andre
  • Kortvarigt fokus
  • Manglende initiativ til at selv gå i gang med opgaver
  • Læsebesvær

 

Alt sammen symptomer, der kan tilskrives den måde hjernen sorterer og bearbejder sanseindtryk på.


Hvis du oplever at dit barn ikke trives optimalt – i skolen, børnehaven, eller derhjemme, så skal du søge hjælp. Udover koncentrationsbesvær, kan børn og teenagere bøvle med andre sansemotoriske udfordringer, såsom kropslig uro, svær motorik, følelsesmæssig ubalance, svære sociale relationer, øget sensitivitet og tågang. Hvis der ikke bliver gjort noget ved disse udfordringer,  kan det have stor betydning for børns udvikling og trivsel og kan lede til fortvivlelse blandt forældre og pædagoger. 

 

Få hjælp til koncentrationsbesvær hos Sanse Motorik®-det bedste til dit barn

 

Det gode er, at  samspillet mellem sanser, hjerne og krop kan trænes og dermed kan koncentrationen bedres med sansemotorisk træning. Vi træner dit barn til bedre at kunne modstå afledninger; både fra barnet selv og fra verden omkring barnet. Kunne du tænke dig at vide mere om, hvad individuelle sansemotoriske træningsforløb går ud på? Læs meget mere her. 

 

Børn lærer gennem kroppen og derfor skal vi  som voksne vide, at vi sjældent lykkes med at TALE til forandring. Barnet har hørt og forstået vores besked om at “sidde stille” – “hold nu fokus” – “koncentrer dig” – men kan ikke gøre det bedre, end det allerede gør, og det kan lede til fortvivlelse blandt børnene. 


I disse situationer skal vi arbejde med at finde årsagen til den manglende koncentration og hjælpe til denne forandring gennem stimulering og træning af samspillet mellem sanser, hjerne og krop. Bestil et træningsforløb med sansemotorisk træning i dag og hjælp dit barn til bedre balance, læring og udvikling. 

 

Se også:

Kropslig uro forstyrrer koncentrationen og skaber konflikter

Svært ved at sidde stille og deltager ofte ikke i aktiviteter

Adopteret pige med uro i kroppen og koncentrationsbesvær

Primære reflekser – i vejen for kropslig ro, koncentration og bedre balance