Hjernen fungerer som modtagerstation for alle sansepåvirkninger. Fra alle organer, fra hud, led, muskler, balance, syn, hørelse, lugt, smag. Hjernen består af flere dele. Den nederste hjernedel sidder i forlængelse af rygsøjlen, og her samles alle sanseindtrykkene fra kroppen.

Sanseindtrykkene bearbejdes og sendes videre til de andre hjernedele så kroppen kan få svar. Dette kaldes også sanseintegration. Hvis denne del af hjernen ikke sorterer rigtigt, bliver der sendt forkerte informationer ud i kroppen.

Kroppen vil derfor ikke kunne fungere som forventet, til stor frustration for både barnet eller teenageren og deres omgivelser.

Sansemotorik fortæller din krop, hvad den skal gøre!

Sansemotorik er bearbejdning af alle påvirkninger der rammer kroppen, som fortolkes, samles til en helhed og sendes rundt i kroppen med et svar til bevægelse/reaktion.

Sansemotorik danner grundlag for al videre styring og er fundamentet for de færdigheder vi senere skal lære at mestre. Sansemotorik kan derfor også betegnes som grundmotorik.

 

Hvis sanseintegrationen ikke fungerer som den skal kan man opleve en masse forskellige symptomer.

Sanseintegration kan trænes og træning betaler sig.

Læs mere om vores individuelle træningsforløb.