Sansemotorik er samspillet mellem sanser, krop og hjerne, og som ligger til grund for vores bevægelser, reaktioner, adfærd og følelser.

En vigtig del af dette samspil er de 3 primære sanser og primære reflekser. Disse er en del af vores centralnervesystem, og grundlæggende for kroppens og hjernes udvikling.

 

De 3 primære sanser er:

Vestibulærsansen

Betydning for bl.a.: bevidsthed om kroppens stilling, tyngdepunkt, niveaufornemmelse, aktivitetsniveau, balance og stabilitet.

 

Taktilsansen

Betydning for bl.a.: kropsfornemmelse, fysisk kontakt, tilknytning, socialisering, følelseslivet, balance og udvikling af sproget.

    

Kinæstesisansen

Betydning for bl.a.: bevægelser, kropsbevidsthed, spænding/tonus, vågenhed, rum/retningsfornemmelse og afstandsbedømmelse.

 

Læs mere om de 3 primære sanser her.

 

Et andet vigtigt element sammen med de primære sanser, i barnets udvikling, er de primære reflekser.

 

Primære reflekser

De primære reflekser er afhængig af påvirkningerne fra de 3 primære sanser. Reflekserne sikrer at barnet kommer igennem de motoriske udviklingstrin i barnets første leveår. Dvs. at barnet løfter hovedet fra underlaget, for derefter at begynde at trille, sætte sig op, begynde at kravle og kommer op at stå.

Denne motoriske udvikling er helt afgørende for barnets motorik, men i høj grad også for hjernens modning.

 

De 3 primære sanser sammen med de primære reflekser danner det sansemotoriske fundament, som er fundamentet for al læring, som vi skal tillære os livet igennem.

 

Læs mere om de primære reflekser

 

Hjernen

Hjernen fungerer som modtagerstation for alle sansepåvirkninger, fra de primære sanser, organer og fra hud, led, muskler, balance, syn, hørelse, lugt og smag. Hjernen består af strukturer, der alle er i samspil med hinanden og med sanseindtrykkene fra kroppen. Hjernen lever og udvikles udelukkende af sanseindtryk.

Det er i den nederste hjernedel, som sidder i forlængelse af rygsøjlen, at alle sanseindtrykkene fra kroppen modtages og samles.

Sanseindtrykkene bearbejdes og sendes videre til de relevante hjernestrukturer, som så igen sender svar til kroppen om at lave en bevægelse og reaktion.

Dette kaldes også sanseintegration. Hvis denne nederste del af hjernen ikke sorterer sanseindtrykkene korrekt, eller de ikke modtages eller bearbejdes korrekt, bliver der sendt forkerte informationer ud i kroppen.

Kroppen vil derfor ikke kunne fungere som forventet, og som det er mest hensigtsmæssigt – til stor frustration for både barnet eller teenageren, og deres omgivelser.

 

Sansemotorik fortæller hjernen, hvordan den skal reagere og kroppen, hvordan den skal bevæge sig!

Sansemotorik er altså bearbejdning af alle påvirkninger der rammer kroppen, som fortolkes, samles til en helhed og sendes rundt i kroppen med et svar til bevægelse og reaktion.

Dette kalder man også sanseintegration. Hvis sanseintegrationen – altså at sansemotorikken er udfordret,  ikke fungerer som den skal, vil vi se bl.a. disse forskellige symptomer.

Sansemotorik er grundlaget for al bevægelse, motorik, følelsesmæssig-, social- og kognitiv udvikling.

 

Sansemotorikken og sanseintegration kan trænes og træning betaler sig.

 

Sansemotorisk træning sørger for, at det sansemotoriske fundament er så optimalt og stabilt som muligt, for derved at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns udvikling, læring og ikke mindst trivsel.