Sansemotorik er samspillet mellem sanser, hjerne og krop 

Det er sansemotorik, der ligger til grund for barnets tidlige motoriske udvikling, barnets udvikling af grov- og finmotorik, sproget, det sociale samspil, evne til koncentration og fokus.

Kort sagt – sansemotorik gør gør barnet i stand til at bevæge sig i verden, mærke verden omkring sig, føle følelser samt gør barnet i stand til at tænke tanker omkring verden omring sig.

Sansemotorik er fundamentet for al læring – livet igennem

Den sansemotorisks udvikling skabes gennem sanseindtryk og bevægelser.

Sansemotorik stimuleres, styrkes og udvikles livet igennem, men det er en grundlæggende faktor fra tidligt i graviditeten og har særlig stor betydning i barnets første 6-7 år. Det er nemlig i denne periode, barnets forudsætninger for grov – og finmotorisk udvikling, sproglige udvikling, følelsesmæssige reguleringer og meget mere udvikles og styrkes.

 

En vigtig del af sansemotorik er de 3 primære sanser og primære reflekser.  De binder sanser, hjerne og krop sammen i et så optimalt samspil som mulig for det enkelte barn.

 

Den sansemotoriske tilgang handler i høj grad også om at være bevidst om alle de mange faktorer, der også spiller vigtige roller i barnets udvikling og trivsel. Herunder barnets miljø, situationer og historie.

 

Sansemotorik er altså bearbejdning af alle påvirkninger der rammer kroppen, som fortolkes, samles til en helhed og sendes rundt i kroppen med et svar til bevægelse og reaktion.

Dette kalder man også sanseintegration. Hvis sanseintegrationen – altså at sansemotorikken er udfordret og ikke fungerer som den skal, vil vi se bl.a. disse forskellige symptomer

 

Sansemotorisk træning sørger for, at det sansemotoriske fundament er så optimalt og stabilt som muligt, for derved at skabe de bedste forudsætninger for det enkelte barns udvikling, læring og ikke mindst trivsel.

Sansemotorik og sanseintegration kan trænes og træning betaler sig.

De 3 primære sanser er: 

Vestibulærsansen

Betydning for bl.a.: bevidsthed om kroppens stilling, tyngdepunkt, niveaufornemmelse, aktivitetsniveau, balance og stabilitet.

Sansen sørger for vores opfattelsesramme af verden omkring os

 

Taktilsansen

Betydning for bl.a.: kropsfornemmelse, fysisk kontakt, tilknytning, socialisering, følelseslivet, balance og udvikling af sproget.

Sansen sørger for vores opfattelse af hvordan verden føles

Kinæstesisansen

Betydning for bl.a.: bevægelser, kropsbevidsthed, spænding/tonus, vågenhed, rum/retningsfornemmelse og afstandsbedømmelse.

Sansen sørger for vores bevægelighed i verden omkring os

Læs mere om de 3 primære sanser her.

 

Et andet vigtigt element sammen med de primære sanser, i barnets udvikling, er de primære reflekser.

Primære reflekser:

De primære reflekser er afhængig af påvirkningerne fra de 3 primære sanser. Reflekserne sikrer at barnet kommer igennem de motoriske udviklingstrin i barnets første leveår. Dvs. at barnet løfter hovedet fra underlaget, for derefter at begynde at trille, sætte sig op, begynde at kravle og kommer op at stå.

Denne motoriske udvikling er helt afgørende for barnets motorik, men i høj grad også for hjernens modning.

 

De 3 primære sanser sammen med de primære reflekser danner det sansemotoriske fundament, som er fundamentet for al læring, som vi skal tillære os livet igennem.

Læs mere om de primære reflekser

 

Hjernen

Hjernen fungerer som modtagerstation for alle sansepåvirkninger, fra de primære sanser, organer og fra hud, led, muskler, balance, syn, hørelse, lugt og smag. Hjernen består af strukturer, der alle er i samspil med hinanden og med sanseindtrykkene fra kroppen. Hjernen lever og udvikles udelukkende af sanseindtryk.

Det er i den nederste hjernedel, som sidder i forlængelse af rygsøjlen, at alle sanseindtrykkene fra kroppen modtages og samles.

Sanseindtrykkene bearbejdes og sendes videre til de relevante hjernestrukturer, som så igen sender svar til kroppen om at lave en bevægelse og reaktion.

Dette kaldes også sanseintegration. Hvis denne nederste del af hjernen ikke sorterer sanseindtrykkene korrekt, eller de ikke modtages eller bearbejdes korrekt, bliver der sendt forkerte informationer ud i kroppen.

 

.