Hovedafdeling

Hovedafdelingen dækker diverse kursusvirksomhed inden for det sansemotoriske og foredrag omkring børn og unges sansemotoriske udvikling. Vi arrangerer også temadage f.eks. med fokus på præmaturitet.

Kurser og temadage afholdes løbende – se aktuel oversigt her.

Kurser og temadage kan også bestilles – kontakt Vibeke Schultz for nærmere aftale.

KURSUS
Kroppen i bevægelse og hjernen i sving

Tænk den daglige bevægelse ind i skemaet på en ny og nyttig måde der også fremmer indlæringen. Få uundværlig viden om forudsætningen for at børn og unge får lyst til og bliver i stand til, at bevæge sig frit og ubesværet. Absolut et kursus for dig som er lærer eller pædagog!

KURSUS
Den sansemotoriske udvikling hos børn og unge

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og redskaber til at styrke børn og unges sansemotoriske udvikling. I dit faglige arbejde med børn og unge er det vigtigt at have fokus på velstimulerede sanser, fordi det påvirker udvikling og indlæring.

KURSUS
Dagplejere – Kompetencegivende kursus.

Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege hos det 0 til 3 årige barn. Grundig gennemgang af teori, hvor praksis også flettes ind.
Et kompetencegivende kursus der sætter dagplejerens faglighed op på et helt nyt plan.
Forstå hvorfor barnet gør som det gør og få inspiration til at handle ud fra det enkelte barns behov.

KURSUS
Særligt for sundhedsplejersker

At være sundhedsplejerske og få skærpet sin viden om den grundmotoriske udvikling, løfter fagligheden op på et højere niveau.

Denne viden bruges let til at guide forældre til selv, at kunne støtte deres barns udvikling, på en måde så barnets sansemotoriske evner bliver mere afbalancerede.

DAGSKURSER OG KORTE FORLØB
For institutionspersonale, ex. dagplejere, pædagoger og special pædagoger

Få arrangeret en dag hvor fokus rettes på den sansemotoriske udvikling og forstå baggrunden for, hvorfor børn og unge gør som de gør!

Det kan være en eller flere dage, hvor fokus på grundmotorikken rettes gennem teori, praksis eller en god kombination af begge dele.

Kurset kan også tilrettelægges som en workshop, hvor daginstitutionens indsatsområde bruges som afsæt til videre arbejde. Eksempelvis med fokus på at styrke børn og unges bevægelighed.

I skoleregi vil forudsætningen for god indlæringsevne kunne bringes i spil gennem den sansemotoriske betragtning. Og indsatsen vil blive styrket ved at lave små “powerpauser” i hverdagen.

Det kunne også være en dag, hvor fokus er på de børn og unge der i hverdagens rammer, er i vanskeligheder. Hvor hverdagens små krav er uhåndterbare og hvor eleven bringes ud i kaos.

TEMADAGE
Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

FOREDRAG
Timebasis og hele dage

  • I offentlige regi
  • Daginstitutioner
  • På skoler
  • I foreninger

Vibeke Schultz

Sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent
Faglig profil

Information

CVR: 31 43 64 27
Ring 2195 9508
vibeke@sansemotorik.NET

Om os

Sanse Motorik er udviklet, af Vibeke Schultz, som koncept: “Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” og med flere afdelinger. Sanse Motorik har eksisteret siden 2007 og gennem årene er børn og unge i alle aldre og med alle typer af vanskeligheder blevet hjulpet til, en forbedring af deres grundmotoriske færdigheder.

Fagligheden er i højsædet og samarbejdet med forældre vægtes meget højt.

Der lægges i klinikken stor vægt på tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper. Dette altid i samarbejde med forældrene.

Kontakt Vibeke Schultz for kursus i Sansemotorik.

Nyheder fra Facebook

HUSK det er på torsdag 20. september kl. 20.30-21.30 at vi sender LIVE SPØRGETIME hos Sanse Motorik® - det bedste til dit barn.

"Mit barn kan ikke sidde stille"
"Mit barn går og falder"
"Mit barn kan ikke lide at gynge"
"Mit barn kan ikke holde ud at have tøj på"
"Mit barn har svært ved sociale relationer"
"Mit barn har svært ved at læse"
"Mit barn sover dårligt"

Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse tegn, så kan det være sansemotoriske udfordringer, der driller dit barn.
Det kan også være, at det er helt andre tegn, adfærd eller udfordringer, som du har spørgsmål til.

Følg med i vores LIVE spørgetime - skriv dit spørgsmål i kommentar feltet nedenfor opslaget som kommer torsdag d. 20/9 mellem kl. 20.30 og 21.30 - og få svar omkring dit barn fra sansemotorisk konsulent Diana Lyngsø Pedersen fra Sanse Motorik i Viborg
Vi glæder os til at høre fra dig.
... Læs mereSe mindre

18/09/18

HUSK det er på torsdag 20. september kl. 20.30-21.30 at vi sender LIVE SPØRGETIME hos Sanse Motorik® - det bedste til dit barn.

Mit barn kan ikke sidde stille
Mit barn går og falder
Mit barn kan ikke lide at gynge
Mit barn kan ikke holde ud at have tøj på
Mit barn har svært ved sociale relationer
Mit barn har svært ved at læse
Mit barn sover dårligt

Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse tegn, så kan det være sansemotoriske udfordringer, der driller dit barn.
Det kan også være, at det er helt andre tegn, adfærd eller udfordringer, som du har spørgsmål til. 

Følg med i vores LIVE spørgetime - skriv dit spørgsmål i kommentar feltet nedenfor opslaget som kommer torsdag d. 20/9 mellem kl. 20.30 og 21.30 - og få svar omkring dit barn fra sansemotorisk konsulent Diana Lyngsø Pedersen fra Sanse Motorik i Viborg
Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Kommenter på Facebook

Kikki Hyldahl Poulsen

Louise Lykke Holm Frydenlund

Rikke Fromreide

LIVE SPØRGETIME hos Sanse Motorik® - det bedste til dit barn.
Vi gentager succesen og sender LIVE spørgetime torsdag d. 20. september kl. 20.30-21.30

"Mit barn kan ikke sidde stille"
"Mit barn går og falder"
"Mit barn kan ikke lide at gynge"
"Mit barn kan ikke holde ud at have tøj på"
"Mit barn har svært ved sociale relationer"
"Mit barn har svært ved at læse"
"Mit barn sover dårligt"

Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse tegn, så kan det være sansemotoriske udfordringer, der driller dit barn.
Det kan også være det er helt andre tegn, adfærd eller udfordringer, som du har spørgsmål til.

Følg med i vores LIVE spørgetime - skriv dit spørgsmål i kommentar feltet nedenfor opslaget torsdag d. 20/9 mellem kl. 20.30 og 21.30 - og få svar omkring dit barn fra sansemotorisk konsulent Diana Lyngsø Pedersen fra Sanse Motorik i Viborg

Vi glæder os til at høre fra dig.
... Læs mereSe mindre

13/09/18

LIVE SPØRGETIME hos Sanse Motorik® - det bedste til dit barn.
Vi gentager succesen og sender LIVE spørgetime torsdag d. 20. september kl. 20.30-21.30
 
Mit barn kan ikke sidde stille
Mit barn går og falder
Mit barn kan ikke lide at gynge
Mit barn kan ikke holde ud at have tøj på
Mit barn har svært ved sociale relationer
Mit barn har svært ved at læse
Mit barn sover dårligt
 
Kan du nikke genkendende til et eller flere af disse tegn, så kan det være sansemotoriske udfordringer, der driller dit barn.
Det kan også være det er helt andre tegn, adfærd eller udfordringer, som du har spørgsmål til. 

Følg med i vores LIVE spørgetime - skriv dit spørgsmål i kommentar feltet nedenfor opslaget torsdag d. 20/9 mellem kl. 20.30 og 21.30 - og få svar omkring dit barn fra sansemotorisk konsulent Diana Lyngsø Pedersen fra Sanse Motorik i Viborg

Vi glæder os til at høre fra dig.

 

Kommenter på Facebook

Michelle Hviid Randløv Carlsen

Kelly Körner Rothe

Henrik Sevelsted Andersen

Signe Bonde Larsen