Kursusafdeling

Kursusafdelingen dækker diverse kursusvirksomhed inden for det sansemotoriske og foredrag omkring børn og unges sansemotoriske udvikling. Vi arrangerer også temadage f.eks. med fokus på præmaturitet.

Kurser og temadage afholdes løbende – se aktuel oversigt her.

Kurser og temadage kan også bestilles – kontakt Vibeke Schultz for nærmere aftale.

KURSUS
Kroppen i bevægelse og hjernen i sving

Tænk den daglige bevægelse ind i skemaet på en ny og nyttig måde der også fremmer indlæringen. Få uundværlig viden om forudsætningen for at børn og unge får lyst til og bliver i stand til, at bevæge sig frit og ubesværet. Absolut et kursus for dig som er lærer eller pædagog!

Download PDF

KURSUS
Den sansemotoriske udvikling hos børn og unge

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og redskaber til at styrke børn og unges sansemotoriske udvikling. I dit faglige arbejde med børn og unge er det vigtigt at have fokus på velstimulerede sanser, fordi det påvirker udvikling og indlæring.

Download PDF

KURSUS
Dagplejere – Kompetencegivende kursus.

Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege hos det 0 til 3 årige barn. Grundig gennemgang af teori, hvor praksis også flettes ind.
Et kompetencegivende kursus der sætter dagplejerens faglighed op på et helt nyt plan.
Forstå hvorfor barnet gør som det gør og få inspiration til at handle ud fra det enkelte barns behov.

Download PDF

KURSUS
Særligt for sundhedsplejersker

At være sundhedsplejerske og få skærpet sin viden om den grundmotoriske udvikling, løfter fagligheden op på et højere niveau.

Denne viden bruges let til at guide forældre til selv, at kunne støtte deres barns udvikling, på en måde så barnets sansemotoriske evner bliver mere afbalancerede.

Download PDF

DAGSKURSER OG KORTE FORLØB
For institutionspersonale, ex. dagplejere, pædagoger og special pædagoger

Få arrangeret en dag hvor fokus rettes på den sansemotoriske udvikling og forstå baggrunden for, hvorfor børn og unge gør som de gør!

Det kan være en eller flere dage, hvor fokus på grundmotorikken rettes gennem teori, praksis eller en god kombination af begge dele.

Kurset kan også tilrettelægges som en workshop, hvor daginstitutionens indsatsområde bruges som afsæt til videre arbejde. Eksempelvis med fokus på at styrke børn og unges bevægelighed.

I skoleregi vil forudsætningen for god indlæringsevne kunne bringes i spil gennem den sansemotoriske betragtning. Og indsatsen vil blive styrket ved at lave små “powerpauser” i hverdagen.

Det kunne også være en dag, hvor fokus er på de børn og unge der i hverdagens rammer, er i vanskeligheder. Hvor hverdagens små krav er uhåndterbare og hvor eleven bringes ud i kaos.

TEMADAGE
Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

Download PDF

FOREDRAG
Timebasis og hele dage

  • I offentlige regi
  • Daginstitutioner
  • På skoler
  • I foreninger

Vibeke Schultz

Grundlægger og Direktør

Sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent
Faglig profil

Sanse Motorik Aps

CVR: 39 91 54 99

Nørregade 49, 8850 Bjerringbro

Ring 2195 9508
vibeke@sansemotorik.NET

Om os

Sanse Motorik er udviklet, af Vibeke Schultz, som koncept: “Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” og med flere afdelinger. Sanse Motorik har eksisteret siden 2007 og gennem årene er børn og unge i alle aldre og med alle typer af vanskeligheder blevet hjulpet til, en forbedring af deres grundmotoriske færdigheder.

Fagligheden er i højsædet og samarbejdet med forældre vægtes meget højt.

Der lægges i klinikken stor vægt på tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper. Dette altid i samarbejde med forældrene.

Kontakt Vibeke Schultz for kursus i Sansemotorik.

Nyheder fra Facebook

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLEN?

Det er et spørgsmål, som fylder for mange forældre, og særligt lige nu, hvor mange børnehavebørn begynder før-skole eller skal på de første besøg på den skole, hvor de skal begynde efter sommerferien.
Måske er der ikke det mindste tvivl om, at jeres barn er helt klar til den store omvæltning, som det er at starte i skolen.
Men særligt for jer, som kan være usikker på, hvordan det dog skal gå, når skolen starter, kan det nemt virke lidt utrygt.

Børn bruger de første år på styrke deres sansemotoriske fundament. Det er nemlig det, der er grundlaget for al den læring, som hele livet fyldes på – både fysisk, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt.

Bare fordi børnene fylder 6 år i år, så er det ikke sikkert, at alle er helt færdige med at lege – og at fundamentet er helt på plads.
At være klar til skolestart er nemlig i høj grad et spørgsmål om kroppen og hjernes udvikling, mere end det er et spørgsmål om fødselsdatoen.

• Kan barnet sidde roligt, når behov for det
• kan barnet koncentrere sig og fordybe sig
• kan barnet indgå i sociale sammenhænge
• kan barnet tilsidesætte egne behov
• har barnet en god motorik

Er nogle af de ting, der kendetegner et godt sansemotorisk fundament. Er der nogen, der har sat fokus på dit barns sansemotoriske udvikling?

Når fokus rettes på forberedelserne til skolestart, er det vigtigt også at se på, hvordan barnet bruger sin krop og hvordan barnet reagerer på sanseindtryk.
Det at bruge sin krop og have bevidsthed omkring hvordan kroppen skal bruges, er afgørende for barnets bevægelighed.
Børns motoriske færdigheder hænger nemlig uløseligt sammen med deres evne til leg og læring.
Det er et kompliceret samspil mellem sanser, krop og hjerne.

Er der ubalancer i dette samspil kan det ses i barnets adfærd og reaktioner – eksempelvis som:
• Stor kropslig uro
• Koncentrationsbesvær og bliver hurtigt/nemt afledt
• Hyperaktivitet – døsighed
• Overstimulering
• Kan have det svært i sociale sammenhænge

Disse og andre symptomer bør give anledning til at se på barnets sansemotoriske udvikling og muligheder for at hjælpe barnet.

Lad os sammen hjælpe dit barn til en god sansemotoriske udvikling – og en god skolestart
... Læs mereSe mindre

19/03/19

ER MIT BARN KLAR TIL SKOLEN?

Det er et spørgsmål, som fylder for mange forældre, og særligt lige nu, hvor mange børnehavebørn begynder før-skole eller skal på de første besøg på den skole, hvor de skal begynde efter sommerferien.  
Måske er der ikke det mindste tvivl om, at jeres barn er helt klar til den store omvæltning, som det er at starte i skolen. 
Men særligt for jer, som kan være usikker på, hvordan det dog skal gå, når skolen starter, kan det nemt virke lidt utrygt.   

Børn bruger de første år på styrke deres sansemotoriske fundament. Det er nemlig det, der er grundlaget for al den læring, som hele livet fyldes på – både fysisk, kognitivt, følelsesmæssigt og socialt.  

Bare fordi børnene fylder 6 år i år, så er det ikke sikkert, at alle er helt færdige med at lege – og at fundamentet er helt på plads. 
At være klar til skolestart er nemlig i høj grad et spørgsmål om kroppen og hjernes udvikling, mere end det er et spørgsmål om fødselsdatoen.

• Kan barnet sidde roligt, når behov for det 
• kan barnet koncentrere sig og fordybe sig
• kan barnet indgå i sociale sammenhænge
• kan barnet tilsidesætte egne behov
• har barnet en god motorik 

Er nogle af de ting, der kendetegner et godt sansemotorisk fundament. Er der nogen, der har sat fokus på dit barns sansemotoriske udvikling?

Når fokus rettes på forberedelserne til skolestart, er det vigtigt også at se på, hvordan barnet bruger sin krop og hvordan barnet reagerer på sanseindtryk.  
Det at bruge sin krop og have bevidsthed omkring hvordan kroppen skal bruges, er afgørende for barnets bevægelighed.
Børns motoriske færdigheder hænger nemlig uløseligt sammen med deres evne til leg og læring. 
Det er et kompliceret samspil mellem sanser, krop og hjerne. 

Er der ubalancer i dette samspil kan det ses i barnets adfærd og reaktioner – eksempelvis som:
• Stor kropslig uro
• Koncentrationsbesvær og bliver hurtigt/nemt afledt
• Hyperaktivitet – døsighed
• Overstimulering
• Kan have det svært i sociale sammenhænge 

Disse og andre symptomer bør give anledning til at se på barnets sansemotoriske udvikling og muligheder for at hjælpe barnet. 

Lad os sammen hjælpe dit barn til en god sansemotoriske udvikling – og en god skolestart

 

Kommenter på Facebook

Mia Grouleff ❤️

Mette Laurberg Mikkelsen ❤️ lidt god viden om at være klar til skole

Kursus ”Den sansemotoriske udvikling hos børn” - KØBENHAVN

Arbejder du med børn, som dagplejer, pædagog i institution eller SFO eller som lærer - og ønsker du at udbygge dine faglige kompetencer indenfor motorik, børns udvikling, adfærd, læring og trivsel - så er dette kursus for dig.

Mål med kurset er at:
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos børn, fra de er helt små.
• At give et teoretisk indblik i samspillet mellem sanser, krop og hjernen
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for børns bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe børnenes sanser som en del af dagligdagen med børnene.

Dette 5-dagskursus afholdes i efteråret i København .
Se datoer og mere info om kurset her www.sansemotorik.net/kurser-temadage
Hilsen Sanse Motorik
... Læs mereSe mindre

19/03/19

Kursus ”Den sansemotoriske udvikling hos børn” - KØBENHAVN

Arbejder du med børn, som dagplejer, pædagog i institution eller SFO eller som lærer - og ønsker du at udbygge dine faglige kompetencer indenfor motorik, børns udvikling, adfærd, læring og trivsel - så er dette kursus for dig. 

Mål med kurset er at:
• At synliggøre sansemotoriske vanskeligheder hos børn, fra de er helt små.
• At give et teoretisk indblik i samspillet mellem sanser, krop og hjernen
• At synliggøre sansemotorikkens betydning for børns bevægelse, udvikling, adfærd og trivsel
• At give redskaber til at sammensætte øvelser og lege, som kan være med til at skærpe børnenes sanser som en del af dagligdagen med børnene.

Dette 5-dagskursus afholdes i efteråret i København . 
Se datoer og mere info om kurset her www.sansemotorik.net/kurser-temadage
Hilsen Sanse Motorik

 

Kommenter på Facebook

Dennis N. Sørensen se her.. Det vil jeg helt vildt gerne!!😁🤞🍀