Den sansemotoriske udvikling hos børn – et fagligt fokus for sundhedsplejersker 

Uddannelses kurset tager afsæt i sundhedsplejerskens faglighed og fokuserer på de indsatsmuligheder der er for at understøtte barnets gode udvikling, trivsel og læring med et sansemotorisk og neuropsykologisk perspektiv.

 

Efter uddannelses kurset bliver du i stand til at:

  • Konstatere om et barn har udfordringer indenfor det sansemotoriske område.
  • Identificere hvilke primære sanser, som har brug for at blive styrket samt viden om barnets primære reflekser.
  • Iværksætte basis sansemotoriske tiltag samt guide forældre/fagpersonale i barnets sansemotoriske udvikling.

Teorien tager afsæt i de anerkendte teorier indenfor børns sansemotoriske udvikling og neuropsykologi og pædagogik samt praktisk erfaringsudveksling, og sparring samt konkrete øvelser.

 

Målgruppe:
• Sundhedsplejersker der arbejder med spæd- og småbørn
• Skolesundhedsplejersker
• Sundhedsplejersker i integrerede ordning

 

Længde:

Grundmodul over 2 sammenhængende dage (Modul 1 og 2). Derudover er der mulighed for overbygning af 3. modul, med et specialiseret fokus.

For at imødekomme individuelle behov , sparring og sikre et højt fagligt niveau, er der begrænset antal deltagere på uddannelses kurserne.

 

Kontakt os for mulighederne for at vi sammen skaber et relevante, inspirerende og praksisnære kursusdage for jeres sundhedsfaglige personalegruppe.

 

Vi glæder os til at høre fra jer!