Mit barn har svært ved at være sammen med andre” – ”Mit barn føler sig misforstået” – ”Mit barn ender ofte i konflikter” 

er alle udsagn som vi ofte høre fra forældre, som henvender sig til os.

Noget af det som optager os forældre allermest er, om vores barn nu også har det godt med andre børn, og at andre kan lide vores børn. Noget af det vi ønsker allermest for vores børn – udover at de er raske – er, at de skal have venner og kammerater. Det, der kan ramme os lige i hjertet, er hvis vores børn ikke er med i fællesskabet, bliver drillet, ignoreret eller virker som en magnet for konflikter og negativ opmærksomhed.

 

Vores børns sociale kompetencer er altså meget vigtige for os – men endnu vigtigere for barnet

 

Hvad har børns sociale kompetencer så med sansemotorikken at gøre – en hel del faktisk.

Selvom den sansemotoriske udvikling starter helt fra barnets undfangelse og påvirker os livet igennem, så er det kun, når sansemotorikken ikke spiller som den skal, at vi bliver opmærksom på dens enorme betydning.

Sansemotorik er mere end balance, motorik, stabilitet og kravle. For på baggrund af alle disse vigtige færdigheder, udvikles også evnen for kropsfornemmelse, kropsbevidsthed og derved at kunne skelne mellem det som er rart og ikke rart.

Kun når man har en god egen-fornemmelse, udvikles empati. Altså forståelse for andres følelser, evnen til at kunne sætte sig selv i andres sted. Men også at  kunne gå på kompromis og kunne forstå situationer og grænser.

Alle sammen færdigheder, som er ret så væsentlige i samværet med andre.

 

Sanseintegration:

Derudover har sanseintegration også en stor betydning. Altså  hjernens evne til at registrere, bearbejde og omsætte alle de millioner af sanseindtryk, som vi hele tiden bombarderes med. Hvis det primære sansesystem er forstyrret, er evnen til sanseintegration også påvirket.

Det er en kompleks størrelse. Men kort fortalt betyder en påvirket sanseintegration, at hjernen og kroppen er på overarbejde – og det ses på barnets reaktioner, adfærd og handlinger.

 

Tegn på sansemotoriske udfordringer:

  • Bider, slår, skubber til de andre børn
  • Udadreagerende/ voldsom
  • Kontrollerende i lege
  • Kravafvisende
  • Kan ikke følge med de andre
  • Søger ikke andre børns selskab/trækker sig fra fællesskabet
  • Konfliktsøgende

Der er endnu et element, som også spiller ind på børns sociale kompetencer i forhold til sansemotorikken. Det er børnenes motoriske færdigheder.

Barnets motorik:

Barnet som er udfordret motorisk, måske som ikke vil klatre i træerne eller gynge, som ofte falder, er klodset, som er tilbageholdende i lege, har svært ved at cykle eller ikke vil være med til boldspil, vil ofte have svært ved at følge med de andre og være med i legene med de andre.  De risikerer at blive sat på sidelinjen og er måske tilskuere til andres lege og samvær.

Børn lærer og udvikles gennem deres lege – både fysisk, kognitivt og socialt. At lege og eksperimentere med nye udfordringer er helt fundamentalt for børns udvikling. Bliver et barn ramt på netop evnen til at lege, risikerer barnet også at blive påvirket på troen på egne evner, selvtillid og selvværd.

Så når vi ser børn, som har det svært ved at være sammen med andre børn eller som ofte reagerer negativt i relation med andre, så giver det så god mening at tage et nærmere kig på barnets sansemotorik også.

Det gode er, at sansemotorikken kan vi træne. Så gennem fysisk træning af barnet oplever vi også, at barnet rykker sig positivt i forhold til barnets sociale kompetencer.

Læs mere om et individuelt sansemotorisk træningsforløb her.