Vi hjælper børn og unge

med motoriske og
sansemæssige udfordringer

Læs mere
symptomer
Individuelle træningsforløb
sanse motorik find din afdeling
Individuel sansemotorisk træning er det vigtigste redskab, hvis dit barn har motoriske og sansemæssige udfordringer

”Sanse Motorik®- det bedste til dit barn” er et landsdækkende koncept med mere end 12 års erfaring i at forbedre børn og unges sansemotoriske færdigheder med det formål at give alle børn og unge de bedste forudsætninger for god trivsel og indlæring samt at udbrede kendskabet til sansemotorik.

”Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” sætter en stor ære i, at børn og forældre føler sig set, hørt og forstået i mødet med os. I et trygt og anderkendende forløb, følger vi med stor respekt barnet hele vejen til en god og velstimuleret Sansemotorik, og altid i tæt samarbejde konsulent og familie imellem. Troværdighed, positivitet og omsorg er nøgleord i vores tilgang til familien.

Er dit barn sansemotorisk udfordret?

Lyder en eller flere af udsagnene bekendte, så kan et individuelt sansemotorisk
træningsforløb være en mulighed for at hjælpe dit barn eller teenager.

barn falder

Usikker motorik

Falder dit barn over sine egne ben, går og løber usikkert, virker ofte klodset i sine bevægelser eller er måske tilbageholden overfor eksempelvis gynger, rutsjebaner eller generelt over for ting, som bevæger sig. Årsagen kan ligge i Labyrintsansen og Muskel/ledsansen (Kinæstesisansen), som er de sanser, som bl.a. har stor betydning for vores evne til at kunne bevæge os hensigtsmæssigt, stabilisere i kroppen, afstandsbedømme og have fornemmelse for rum-, retning- og niveauforskelle. Sanserne har også betydning for hastigheden i bevægelser.

kan ikke sidde stille

Kropslig uro

Er det svært at sidde stille på en stol, er der uro i numsen, ild i bagdelen eller der der problemer med at holde kroppen i ro, når der skal spises eller når der skal laves lektier?

Det kan være en refleks der er på spil og som ikke er integreret, som vanligt. Reflekser kan man ikke styre, så der hjælper kun sjælden og ganske kortvarigt at italesætte, at skulle sidde stille. Refleksen er styret af følesansen (taktilsansen) og selv de mindste påvirkninger af refleksen sætter gang i den kropslige uro.

sansemotorik sociale udfordringer

Udfordringer i sociale relationer

Kommer barnet ofte i konflikter med andre børn? Føler barnet sig misforstået? Har barnet svært ved at forstå og rumme andre børn? Leger barnet bedst alene eller i 1-til-1 relationer, eller er barnet oftest kontrollerende og kravafvisende?
Der kan være flere årsager til, at børn kan have svært ved at forstå og indgå i de sociale spilleregler. Udvikling af sociale kompetencer er vigtig læring og er i høj grad med til at udvikle vores sociale evner, dannelse af empati og tilknytning til andre.

Derfor bliver vi nødt til at se på årsagerne til barnets reaktioner, for oftest er børnene meget frustrerede og kede af, at de ofte ender i konflikter. Børn vil egentlig bare gerne have nogle gode venner at lege med og nogle voksne som forstår dem – det er bare ikke altid at de kan!
Årsager til barnets udfordringer i de sociale relationer kan bl.a. ligge i Taktilsansen. Herved vil grundmotorikken påvirkes og barnets udvikling kommer i ubalance. Sker dette vil hjernens evne til sansebearbejdning også påvirkes og dermed kommer hjernen på overarbejde. Det medvirker til at presse barnet og vi ser overbelastede børn, der reagerer mere instinktivt, impulsivt og uhensigtsmæssigt.

skole barn

Koncentrationsbesvær

Koncentrationsbesvær kan være mange ting og er ofte varierende alt efter situation og dagsform. Koncentrationsbesvær skyldes ofte problemer med sanseintegrationen. Dvs. at sanseindtryk fra kroppen og synet modtages, registreres, sorteres og fordeles korrekt i hjernen med det formål at der kommer den mest hensigtsmæssige bevægelse og reaktion tilbage til kroppen. Her er vi overladt til at sanser, synet, kroppen og hjernen er top-tunet i deres samarbejde. Men er der ubalancer et eller flere stedet i processen er sanseintegrationen udfordret. Det kommer ofte til udtryk i koncentrationsbesvær – og uhensigtsmæssige bevægelser, handlinger, adfærd og reaktioner.

koncentration

Følelsesmæssig ubalance

Driller tøjet, vaskemærkerne irriterer, strømper kan aldrig sidde som de skal og brusebad er ubehageligt.
Konsistensen i maden er ikke rar, dufte og lyde er for kraftige og lyset er for skarpt. Dette er alle eksempler på at barnet er fysisk påvirket af følelsesmæssige ubalancer på Taktilsansen. Men børnene er ofte også påvirket i form af ængstelighed og utryghed. De kan være tilbageholdende i lege og i kontakten til andre børn. Barnet trækker sig måske og foretrækker eget selskab.
Barnet er måske meget observerende, tænkende og opmærksom på detaljer, som andre ikke lægger mærke til og husker de mindste ting i lang tid. Det kan virke som om barnet suger alle informationer, stemninger og sansninger til sig.
Det resultere ofte i overstimulering hos barnet. Reaktioner på overstimulering kan være øget kropslig uro, frustrationer, humørsvingninger, hyper aktivitet samt dårlig og afbrudt søvn.

Kurser

Vi tilbyder kurser, foredrag eller temadage om børn og unges sansemotoriske udvikling. Se aktuelle kurser her.

Kursusplan for 2022 er på trapperne! Men indtil da kontakt os gerne for spørgsmål

Nyheder

Sanse Motorik og COVID19

I klinikkerne følger vi retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen og tager de nødvendige hensyn for at passe på dit barn, dig og os samt minimere smittespredningen.

Pr. 01.09.2021 ophøre kravet om fremvisning af Corona-pas for alle over 15 år i alle Sanse Motorik klinikker.

Men vi passer stadig på hinanden og indskærper derfor:

  • At I melder afbud, hvis dit barn eller dig hoster, er syge eller er potentielle smittet.
  • At I vasker hænder og/eller af-spritter hænder i venteværelset.
  • At vi forsøger at begrænse tæt fysisk kontakt og holder naturlig afstand
  • Vi har ekstra fokus på rengøring og hygiejne efter hver træning
  • Vi sørger for, at der er god tid mellem træningssessioner

Tak fordi du også er med til at passe på os alle. Kontakt os ved spørgsmål.

Baby på stor bold
Vi tilbyder
Dreng på rullebrædt
Nyhedsbrev
faellesbillede_forside
Find os