Træningsform

Træningen tilpasses den enkelte klients behov således den sansemotoriske udvikling trænes optimalt.

For at træne målrettet ud fra den enkelte klients behov, vil en del af udredningsfasen have fokus på

kropsfunktionen – herunder kropsholdning, muskelstyrke, reflekser og de primære sanser.

 

De tre vigtigste sanser i træningen er – Labyrintsansen, Taktilsansen og Kinæstesisansen også kaldet de primære sanser. Disse sanser fungerer i tæt samarbejde med den visuelle sans – Synssansen.

 

træningsform Labyrintsansen, Taktilsansen og Kinæstesisansen også kaldet de primære sanser

Resultatet af denne udredning ligger til grund for det videre træningsforløb.

 

I træningsforløbet vil der være træning for grov- og finmotorikken (hvor også sprogets fundament ligger), kropskendskabet, koordinationen, balancen samt kropsbevægeligheden. Hvor synstræning er nødvendig vil den træningsform også kobles på.

 

Træningsformen er baseret på hjemmetræning og kliniktræning med justerende øvelser.

 

Varigheden af træningsperioden vil afhænge af problemets omfang, alder samt effektiviteten af træningen i hjemmet.