Individuel sansemotorisk træning er det vigtigste redskab, hvis dit barn eller teenager har motoriske eller sansemæssige udfordringer.

  • Individuel sansemotorisk træningsforløb styrker grundmotorikken, så man får de bedste muligheder for bevægelse, leg, læring og trivsel.
  • Et træningsforløb består af en sansemotorisk undersøgelse, individuelle træningssessioner og vejledning samt daglig hjemmeøvelser.
  • Man skal regne med at træne ca. 15-20 min. hver dag sammen med barnet/teenageren.
  • Et individuel træningsforløb foregår i tæt samarbejde med forældrene. Træningen tilpasses og justeres altid barnets/den unges situation, udvikling, motivation og muligheder.
  • Træningsøvelserne tilpasses alder og kan nemt integreres i jeres hverdag, Undervejs i forløbet gør vi sammen status på barnets udvikling og opnåede resultater
  • Træningsforløbets varighed vil afhænge af udfordringer, alder samt effektiviteten af hjemmetræningen.
  • Et individuelt sansemotorisk træningsforløb giver dig som forældre en unik mulighed for aktivt at hjælpe dit barn til en nemmere hverdag.