Privat sundhedspleje

Tilbydes af sundhedsplejerske:

Sjælland: Marianne Bentsen.  Mobil: 2195 9712. Mail: mabe@sansemotorik.NET
J
ylland: Vibeke Schultz. Mobil 2195 9508. Mail: vibeke@sansemotorik.NET

 

Konsultation til gravide og børnefamilier.
Rådgivning og vejledning blandt andet inden for barnets udvikling, trivsel, kost, opdragelse, søskende- og forældrerelationer.

 

  • Sansemotorik hjælper barnet til bedre grundmotorik

    Graviditet – forventninger til barnet og forældrerollen, sundhed, forebyggelse, barnets udvikling.

  • Det nyfødte barn – ernæring, starten på livet, døgnrytme
  • Spædbarnet – udvikling, stimulation, omverdenens krav, kosten og overgangen til fast føde, forældrerollerne.
  • Præmature. De særlige vilkår for barn og familie.
  • Småbarnet – sociale udvikling, personlighed, opdragelse, institutions livet.
  • Skolebarnet – kammerater, personlige udvikling og trivsel, institutions og skolelivet.