Vi tilbyder konsultationer til gravide og børnefamilier både i Jylland og på Sjælland. Vi rådgiver og vejleder blandt andet inden for barnets udvikling, trivsel, kost, opdragelse, søskende- og forældrerelationer.

  • Graviditet – forventninger til barnet og forældrerollen, sundhed, forebyggelse, barnets udvikling.
  • Det nyfødte barn – ernæring, starten på livet, døgnrytme
  • Spædbarnet – udvikling, stimulation, omverdenens krav, kosten og overgangen til fast føde, forældrerollerne.
  • Præmature – de særlige vilkår for barn og familie.
  • Småbarnet – sociale udvikling, personlighed, opdragelse, institutions livet.
  • Skolebarnet – kammerater, personlige udvikling og trivsel, institutions og skolelivet.

 

Sjælland
Sundhedsplejerske Marianne Bentsen
Mobil: 2195 9712  Mail: mabe@sansemotorik.NET


J
ylland
Sundhedsplejerske Vibeke Schultz
Mobil: 2195 9508  Mail: vibeke@sansemotorik.NET