Hovedafdeling

Hovedafdelingen dækker diverse kursusvirksomhed inden for det sansemotoriske og foredrag omkring børn og unges sansemotoriske udvikling. Vi arrangerer også temadage f.eks. med fokus på præmaturitet.

Kurser og temadage afholdes løbende – se aktuel oversigt her.

Kurser og temadage kan også bestilles – kontakt Vibeke Schultz for nærmere aftale.

KURSUS
Kroppen i bevægelse og hjernen i sving

Tænk den daglige bevægelse ind i skemaet på en ny og nyttig måde der også fremmer indlæringen. Få uundværlig viden om forudsætningen for at børn og unge får lyst til og bliver i stand til, at bevæge sig frit og ubesværet. Absolut et kursus for dig som er lærer eller pædagog!

KURSUS
Den sansemotoriske udvikling hos børn og unge

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og redskaber til at styrke børn og unges sansemotoriske udvikling. I dit faglige arbejde med børn og unge er det vigtigt at have fokus på velstimulerede sanser, fordi det påvirker udvikling og indlæring.

KURSUS
Dagplejere – Kompetencegivende kursus.

Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege hos det 0 til 3 årige barn. Grundig gennemgang af teori, hvor praksis også flettes ind.
Et kompetencegivende kursus der sætter dagplejerens faglighed op på et helt nyt plan.
Forstå hvorfor barnet gør som det gør og få inspiration til at handle ud fra det enkelte barns behov.

KURSUS
Særligt for sundhedsplejersker

At være sundhedsplejerske og få skærpet sin viden om den grundmotoriske udvikling, løfter fagligheden op på et højere niveau.

Denne viden bruges let til at guide forældre til selv, at kunne støtte deres barns udvikling, på en måde så barnets sansemotoriske evner bliver mere afbalancerede.

DAGSKURSER OG KORTE FORLØB
For institutionspersonale, ex. dagplejere, pædagoger og special pædagoger

Få arrangeret en dag hvor fokus rettes på den sansemotoriske udvikling og forstå baggrunden for, hvorfor børn og unge gør som de gør!

Det kan være en eller flere dage, hvor fokus på grundmotorikken rettes gennem teori, praksis eller en god kombination af begge dele.

Kurset kan også tilrettelægges som en workshop, hvor daginstitutionens indsatsområde bruges som afsæt til videre arbejde. Eksempelvis med fokus på at styrke børn og unges bevægelighed.

I skoleregi vil forudsætningen for god indlæringsevne kunne bringes i spil gennem den sansemotoriske betragtning. Og indsatsen vil blive styrket ved at lave små “powerpauser” i hverdagen.

Det kunne også være en dag, hvor fokus er på de børn og unge der i hverdagens rammer, er i vanskeligheder. Hvor hverdagens små krav er uhåndterbare og hvor eleven bringes ud i kaos.

TEMADAGE
Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

FOREDRAG
Timebasis og hele dage

  • I offentlige regi
  • Daginstitutioner
  • På skoler
  • I foreninger

Vibeke Schultz

Sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent
Faglig profil

Information

CVR: 31 43 64 27
Ring 2195 9508
vibeke@sansemotorik.NET

Om os

Sanse Motorik er udviklet, af Vibeke Schultz, som koncept: “Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” og med flere afdelinger. Sanse Motorik har eksisteret siden 2007 og gennem årene er børn og unge i alle aldre og med alle typer af vanskeligheder blevet hjulpet til, en forbedring af deres grundmotoriske færdigheder.

Fagligheden er i højsædet og samarbejdet med forældre vægtes meget højt.

Der lægges i klinikken stor vægt på tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper. Dette altid i samarbejde med forældrene.

Kontakt Vibeke Schultz for kursus i Sansemotorik.

Nyheder fra Facebook

God første skoledag
Håber du har haft en dejlig sommer og har nydt det danske sommervejr
I løbet af de næste uger skal vi alle i gang med hverdagen igen. Det betyder tidlige morgner igen, madpakker, tasker der skal pakkes, idrætstøj, der skal huskes og alt det andet, som høre med til den dejlige hverdag.
For nogle af jer er det måske også tid til at skulle tage et af de lidt størres skidt sammen med jeres barn – første skoledag.
Der er mange nye rutiner, der skal falde på plads de næste uger, og det er en stor omvæltning for både dit barn og for jer som familie.

Her får du et par inputs til en god skolestart.

Det er en stor ting at skulle starte i skole for både dit barn og jer som forældre.
Vi kan dog måske - i den bedste mening – komme til at sætte for meget fokus på vores barns skolestart.
For set med barnets øjne, så er det at skulle gå i skole en temmelig ukendt ting, som det kan være svært at forholde sig til.
Dit barn har ikke samme ide om, hvad det vil sige at skulle i skole, som du har. Dit barn har kun de forestillinger om skolestarten, som du fortæller om.
Selvom dit barn måske har været så heldig at besøge skolen før ferien, har mødt lærerne og nogle af de nye kammerater, så er det stadig noget svært noget at skulle forholde sig til.

Når vi igen i den bedste mening spørger banet ”glæder du dig ikke til at skulle i skole”, ”det bliver vel spændende”, ”nu skal du møde en masse nye børn og lærer”, nu er du en stor dreng, der skal lære ar læse” og hvad vi nu ellers kan finde på at sige til de små. Så kommer skolen til at virke som en stor, skræmmende, ukendt ting – og det kommer nemt til at skabe utryghed hos barnet.
Det var jo absolut ikke det der var vores hensigt med alle vores spørgsmål og fortællinger.

Derfor kan det være en ide at overveje, hvordan vi taler om vore barns skolestart, således det bliver mere trygt for barnet.
Gør de første dage så konkrete og forudsigelige som muligt og relater dagen til noget som dit barn kender i forvejen:

• Fortæl trin for trin, hvad I skal den første dag.
• Hvordan ser klasseværelset ud, hvor skal madpakken være og hvor er toilettet
• Hvem skal dit barn være sammen med i løbet af dagen
• Hvad skal I lave – måske skal der laves en tegning, læses i en bog osv.
• Hvor er du – hvor længe bliver du sammen med dit barn
• Hvornår og hvordan bliver dit barn hentet igen

- og så afsæt lidt ekstra tid til hygge om eftermiddagen, hvis muligt. Det er sandsynligvis et træt barn fyldt med mange nye indtryk, der kommer hjem de næste dage.

GOD FØRSTE SKOLEDAG☀️
... Læs mereSe mindre

13/08/18

God første skoledag
Håber du har haft en dejlig sommer og har nydt det danske sommervejr
I løbet af de næste uger skal vi alle i gang med hverdagen igen. Det betyder tidlige morgner igen, madpakker, tasker der skal pakkes, idrætstøj, der skal huskes og alt det andet, som høre med til den dejlige hverdag. 
For nogle af jer er det måske også tid til at skulle tage et af de lidt størres skidt sammen med jeres barn – første skoledag. 
Der er mange nye rutiner, der skal falde på plads de næste uger, og det er en stor omvæltning for både dit barn og for jer som familie.

Her får du et par inputs til en god skolestart.

Det er en stor ting at skulle starte i skole for både dit barn og jer som forældre. 
Vi kan dog måske - i den bedste mening – komme til at sætte for meget fokus på vores barns skolestart. 
For set med barnets øjne, så er det at skulle gå i skole en temmelig ukendt ting, som det kan være svært at forholde sig til.
Dit barn har ikke samme ide om, hvad det vil sige at skulle i skole, som du har. Dit barn har kun de forestillinger om skolestarten, som du fortæller om. 
Selvom dit barn måske har været så heldig at besøge skolen før ferien, har mødt lærerne og nogle af de nye kammerater, så er det stadig noget svært noget at skulle forholde sig til.

Når vi igen i den bedste mening spørger banet ”glæder du dig ikke til at skulle i skole”, ”det bliver vel spændende”, ”nu skal du møde en masse nye børn og lærer”, nu er du en stor dreng, der skal lære ar læse” og hvad vi nu ellers kan finde på at sige til de små. Så kommer skolen til at virke som en stor, skræmmende, ukendt ting – og det kommer nemt til at skabe utryghed hos barnet. 
Det var jo absolut ikke det der var vores hensigt med alle vores spørgsmål og fortællinger.

Derfor kan det være en ide at overveje, hvordan vi taler om vore barns skolestart, således det bliver mere trygt for barnet.
Gør de første dage så konkrete og forudsigelige som muligt og relater dagen til noget som dit barn kender i forvejen:

• Fortæl trin for trin, hvad I skal den første dag.
• Hvordan ser klasseværelset ud, hvor skal madpakken være og hvor er toilettet
• Hvem skal dit barn være sammen med i løbet af dagen
• Hvad skal I lave – måske skal der laves en tegning, læses i en bog osv.
• Hvor er du – hvor længe bliver du sammen med dit barn
• Hvornår og hvordan bliver dit barn hentet igen

 - og så afsæt lidt ekstra tid til hygge om eftermiddagen, hvis muligt. Det er sandsynligvis et træt barn fyldt med mange nye indtryk, der kommer hjem de næste dage.

GOD FØRSTE SKOLEDAG☀️

Sansernes betydning

Der er endnu ikke så meget fokus på sansernes betydning for vores fysiske udvikling, sociale udvikling, kognitive udvikling, reaktioner og adfærd – men vi vil gerne være med til at sætte mere fokus på netop dette.

Dagligt, møder vi de spædbørn, børn og unge, og deres familier, som er påvirket af sanseudfordringer, og dagligt ser vi, at arbejdet med børnenes sansesystem skaber positive resultater og positive forandringer for barnet og familien.

Sansesystemet er del af vores nervesystem, og derfor ses sanseudfordringer ofte som mange forskellige tegn.
Men de udfordringer som vi oftest møder hos vores børn og unge er:
• Kropslig uro
• Usikker motorik
• Følelsesmæssig ubalance
• Koncentrationsbesvær
• Udfordret i sociale relationer

Har dit barn sansemotoriske udfordringer? Kontakt os for en snak og mulighederne for, at vi sammen kan hjælpe dig barn til en nemmere hverdag. www.sansemotorik.net
☀️Hilsen
Sanse Motorik
... Læs mereSe mindre

29/07/18

Sansernes betydning

Der er endnu ikke så meget fokus på sansernes betydning for vores fysiske udvikling, sociale udvikling, kognitive udvikling, reaktioner og adfærd – men vi vil gerne være med til at sætte mere fokus på netop dette. 

Dagligt, møder vi de spædbørn, børn og unge, og deres familier, som er påvirket af sanseudfordringer, og dagligt ser vi, at arbejdet med børnenes sansesystem skaber positive resultater og positive forandringer for barnet og familien.   
 
Sansesystemet er del af vores nervesystem, og derfor ses sanseudfordringer ofte som mange forskellige tegn. 
Men de udfordringer som vi oftest møder hos vores børn og unge er:
• Kropslig uro
• Usikker motorik
• Følelsesmæssig ubalance
• Koncentrationsbesvær
• Udfordret i sociale relationer

Har dit barn sansemotoriske udfordringer? Kontakt os for en snak og mulighederne for, at vi sammen kan hjælpe dig barn til en nemmere hverdag. www.sansemotorik.net
☀️Hilsen 
Sanse Motorik

 

Kommenter på Facebook

Torben Dall Hansen

Kan anbefales 💕