Hovedafdeling

Hovedafdelingen dækker diverse kursusvirksomhed inden for det sansemotoriske og foredrag omkring børn og unges sansemotoriske udvikling. Vi arrangerer også temadage f.eks. med fokus på præmaturitet.

Kurser og temadage afholdes løbende – se aktuel oversigt her.

Kurser og temadage kan også bestilles – kontakt Vibeke Schultz for nærmere aftale.

KURSUS
Kroppen i bevægelse og hjernen i sving

Tænk den daglige bevægelse ind i skemaet på en ny og nyttig måde der også fremmer indlæringen. Få uundværlig viden om forudsætningen for at børn og unge får lyst til og bliver i stand til, at bevæge sig frit og ubesværet. Absolut et kursus for dig som er lærer eller pædagog!

KURSUS
Den sansemotoriske udvikling hos børn og unge

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og redskaber til at styrke børn og unges sansemotoriske udvikling. I dit faglige arbejde med børn og unge er det vigtigt at have fokus på velstimulerede sanser, fordi det påvirker udvikling og indlæring.

KURSUS
Dagplejere – Kompetencegivende kursus.

Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege hos det 0 til 3 årige barn. Grundig gennemgang af teori, hvor praksis også flettes ind.
Et kompetencegivende kursus der sætter dagplejerens faglighed op på et helt nyt plan.
Forstå hvorfor barnet gør som det gør og få inspiration til at handle ud fra det enkelte barns behov.

KURSUS
Særligt for sundhedsplejersker

At være sundhedsplejerske og få skærpet sin viden om den grundmotoriske udvikling, løfter fagligheden op på et højere niveau.

Denne viden bruges let til at guide forældre til selv, at kunne støtte deres barns udvikling, på en måde så barnets sansemotoriske evner bliver mere afbalancerede.

DAGSKURSER OG KORTE FORLØB
For institutionspersonale, ex. dagplejere, pædagoger og special pædagoger

Få arrangeret en dag hvor fokus rettes på den sansemotoriske udvikling og forstå baggrunden for, hvorfor børn og unge gør som de gør!

Det kan være en eller flere dage, hvor fokus på grundmotorikken rettes gennem teori, praksis eller en god kombination af begge dele.

Kurset kan også tilrettelægges som en workshop, hvor daginstitutionens indsatsområde bruges som afsæt til videre arbejde. Eksempelvis med fokus på at styrke børn og unges bevægelighed.

I skoleregi vil forudsætningen for god indlæringsevne kunne bringes i spil gennem den sansemotoriske betragtning. Og indsatsen vil blive styrket ved at lave små “powerpauser” i hverdagen.

Det kunne også være en dag, hvor fokus er på de børn og unge der i hverdagens rammer, er i vanskeligheder. Hvor hverdagens små krav er uhåndterbare og hvor eleven bringes ud i kaos.

TEMADAGE
Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

FOREDRAG
Timebasis og hele dage

  • I offentlige regi
  • Daginstitutioner
  • På skoler
  • I foreninger

Vibeke Schultz

Grundlægger og Direktør

Sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent
Faglig profil

Sanse Motorik Aps

CVR: 39 91 54 99

Nørregade 49, 8850 Bjerringbro

Ring 2195 9508
vibeke@sansemotorik.NET

Om os

Sanse Motorik er udviklet, af Vibeke Schultz, som koncept: “Sanse Motorik® – det bedste til dit barn” og med flere afdelinger. Sanse Motorik har eksisteret siden 2007 og gennem årene er børn og unge i alle aldre og med alle typer af vanskeligheder blevet hjulpet til, en forbedring af deres grundmotoriske færdigheder.

Fagligheden er i højsædet og samarbejdet med forældre vægtes meget højt.

Der lægges i klinikken stor vægt på tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper. Dette altid i samarbejde med forældrene.

Kontakt Vibeke Schultz for kursus i Sansemotorik.

Nyheder fra Facebook

KROPSLIG URO

Noget, der meget ofte går igen i de henvendelser, vi får fra forældre og familier, er bekymringer omkring børns kropslige uro.
Derfor vil vi i de næste uger sætte ekstra fokus på netop denne udfordring. Det er dog også en temmelig kompleks udfordring, som kan have mange forskellige årsager, følgevirkninger, udtryk og ikke mindst mulige måder at hjælpe på.
Vi vil gennem indlæg på denne side, de lokale sider og gennem vores nyhedsbrev, grave lidt ned i den kropslige uro og årsager, konsekvenser og tiltag.
Vi glæder os til at tage dig med, så følg med😊

KROPSLIG URO OG OVERSTIMULERING:

Er du i tvivl om, hvorfor dit barn har svært ved at sidde stille, holde fokus og koncentrere sig i længere tid ad gangen, så kan det være dit barn har let ved at blive overstimuleret.

Overstimulering opstår ved, at barnet tager flere indtryk ind, end han eller hun kan bearbejde her og nu. Hvis barnet ikke kan organisere sine sanseindtryk, er det også svært at organisere sine reaktioner og adfærd.
Dette kaldes også for evnen til sanseintegration og hjernens evner til at kunne opfatte, sortere, omsætte og reagere på sanseindtryk er vigtige for motorisk planlægning, reaktioner, adfærd og indlæring.

Hvis du er i tvivl om mangel på koncentration skyldes overstimulering, så tjek her om nogle få eller flere af disse tegn ses hos dit barn:

• Har ofte uro i kroppen og er hele tiden i bevægelse rent fysisk og/eller mentalt
• Har et øget aktivitetsniveau eller foretrækker stillesiddende aktivitet
• Bliver hurtigere frustreret
• Udtrættes generelt hurtigere end jævnaldrende
• Kan have svært ved at lege selv og/eller lege med andre børn
• Har måske været betegnet “kolikbarn” som spæd
• Sover let og vågner hyppigt. Kan have natteterror i perioder eller sove meget dybt
• Bliver generet af sit tøj på forskellige måder; mærker i tøjet, sømme i strømper, foretrækker ofte bløde materialer. Generes at lyde, lys, mad(selektiv i madvalg)
• Kan have store følelsesmæssige udbrud - og direkte nedsmeltninger
• Kan være svær at aflæse
• Synes generelt mere sårbar end andre børn

Overstimulering kan afhjælpes ved at optimere samspillet mellem sanser, hjerne og krop. Således alle sanseindtryk, som vi hele tiden bombarderes med, ikke sender hjernen på overarbejde – og barnet udsættes for en konstant form for overstimulering.

Et barn, som nemt overstimuleres har brug for at vi hjælper barnet til mere ro – evt. ved at:

• Have en rolig og positiv tilgang til barnet
• Skærme barnet fra omgivelserne eller minimer udtryk som barnets udsættes for
• Skab tryghed for barnet – evt. gennem struktur og kendte rammer for barnet
• Overvej mulige situationer, som kan virke voldsomme, overvældende for barnet og undgå dem
• Overvej om forventninger til barnet matcher barnets forudsætninger for at lykkes med opgaven
• Sørg for at barnets sansemotoriske grundlag optimeres – det er her der skal sættes ind for en mere langsigtet hjælp for barnet

Er du nysgerrig på om du kan hjælpe dit barn til mere ro og mindre overstimulering, så hjælper vi dig gerne.
Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om, hvordan vi sammen kan hjælpe dit barn. ❤️❤️
... Læs mereSe mindre

02/10/18

KROPSLIG URO

Noget, der meget ofte går igen i de henvendelser, vi får fra forældre og familier, er bekymringer omkring børns kropslige uro.
Derfor vil vi i de næste uger sætte ekstra fokus på netop denne udfordring. Det er dog også en temmelig kompleks udfordring, som kan have mange forskellige årsager, følgevirkninger, udtryk og ikke mindst mulige måder at hjælpe på. 
Vi vil gennem indlæg på denne side, de lokale sider og gennem vores nyhedsbrev, grave lidt ned i den kropslige uro og årsager, konsekvenser og tiltag. 
Vi glæder os til at tage dig med, så følg med😊

KROPSLIG URO OG OVERSTIMULERING:
     
Er du i tvivl om, hvorfor dit barn har svært ved at sidde stille, holde fokus og koncentrere sig i længere tid ad gangen, så kan det være dit barn har let ved at blive overstimuleret.

Overstimulering opstår ved, at barnet tager flere indtryk ind, end han eller hun kan bearbejde her og nu. Hvis barnet ikke kan organisere sine sanseindtryk, er det også svært at organisere sine reaktioner og adfærd. 
Dette kaldes også for evnen til sanseintegration og hjernens evner til at kunne opfatte, sortere, omsætte og reagere på sanseindtryk er vigtige for motorisk planlægning, reaktioner, adfærd og indlæring.

Hvis du er i tvivl om mangel på koncentration skyldes overstimulering, så tjek her om nogle få eller flere af disse tegn ses hos dit barn:

• Har ofte uro i kroppen og er hele tiden i bevægelse rent fysisk og/eller mentalt
• Har et øget aktivitetsniveau eller foretrækker stillesiddende aktivitet
• Bliver hurtigere frustreret
• Udtrættes generelt hurtigere end jævnaldrende
• Kan have svært ved at lege selv og/eller lege med andre børn
• Har måske været betegnet “kolikbarn” som spæd
• Sover let og vågner hyppigt. Kan have natteterror i perioder eller sove meget dybt
• Bliver generet af sit tøj på forskellige måder; mærker i tøjet, sømme i strømper, foretrækker ofte bløde materialer. Generes at lyde, lys, mad(selektiv i madvalg)
• Kan have store følelsesmæssige udbrud - og direkte nedsmeltninger
• Kan være svær at aflæse
• Synes generelt mere sårbar end andre børn

Overstimulering kan afhjælpes ved at optimere samspillet mellem sanser, hjerne og krop. Således alle sanseindtryk, som vi hele tiden bombarderes med, ikke sender hjernen på overarbejde – og barnet udsættes for en konstant form for overstimulering. 

Et barn, som nemt overstimuleres har brug for at vi hjælper barnet til mere ro – evt. ved at:

• Have en rolig og positiv tilgang til barnet
• Skærme barnet fra omgivelserne eller minimer udtryk     som barnets udsættes for
• Skab tryghed for barnet – evt. gennem struktur og  kendte rammer for barnet
• Overvej mulige situationer, som kan virke voldsomme, overvældende for barnet og undgå dem
• Overvej om forventninger til barnet matcher barnets forudsætninger for at lykkes med opgaven
• Sørg for at barnets sansemotoriske grundlag optimeres – det er her der skal sættes ind for en mere langsigtet hjælp for barnet

Er du nysgerrig på om du kan hjælpe dit barn til mere ro og mindre overstimulering, så hjælper vi dig gerne. 
Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om, hvordan vi sammen kan hjælpe dit barn. ❤️❤️

 

Kommenter på Facebook

Jeanette Munk Nielsen

Heidi Frederiksen

Liselotte Schaffalitzky

Marlene Tolstrup Christiansen måske noget vi kunne bruge?

Henrik Bach Clausen

Christina Skjellerup, Anette Skjellerup

Armaghan Irani læs lige med her - de kommer med rigtig mange fine indsigter 🙂

Frank Amdisen, Britta Mindedahl. Læse lige det her....

Søren Abildgaard

Rasmus Sørensen

Matilde Godsk

Chris Haulrich - måske skal vi læse med her den næste tid 🙂

Pelle Rahbek

Heidi Wurtz Rasmussen

Allan👆🏻

Tak for jeres opslag

Brian Urup

Lisette Paarup Østergaard

Hans-Erik Abildgaard

Bent Lange

Karina Frisk måske der er noget af det der kan hjælpe Mathias

Dorte Normann

Mia Grouleff...

Jacob Wiell

Helle Hedengran...

+ Se tidligere kommentarer