Hovedafdelingen – kurser om sansemotorik

sansemotorik hovedafdeling kurser og temadage motorik
 
Hovedafdelingen dækker diverse kursusvirksomhed inden for det sansemotoriske, foredrag omkring børn og unges sansemotoriske udvikling samt foredrag. Vi arrangerer også temadage, ex. fokus på præmaturitet. Derudover tilbydes også privat sundhedspleje.

 

Kurser og temadage afholdes løbende - se aktuel oversigt her.

 

Kurser og temadage kan også bestilles - kontakt Vibeke Schultz for nærmere aftale.

 

 

Nyheder fra Facebook

 

Hjælp, min hjerne ændre sig …. og heldigvis for det

Når vi tænker på vores hjerne, så er det ofte den lyse masse med en masse fure vi tænker på. Men det er faktisk alt det der foregår inden bag den lyse fedt masse – hjernen består rent faktisk hovedsageligt af en klump fedt – der er rigtigt interessant. Eller det vil sige, fedt klumpen er faktisk også ret interessant, men det må blive en anden gang🙂

Hjerneforskning er ret nyt, og vi bliver hele tiden meget klogere på hjernen og dens fantastiske funktioner. Det der er nyt er bl.a. man nu ved, at hjernen er i konstant forandring og udvikling. Tidligere var man af den overbevisning at hjernen var som den nu var. Vi måtte leve med den hjerne vi nu engang var født med, dens evner, talenter eller måske mere mangel på samme.
Men vi ved nu, at hjernen er i konstant forandring og udvikling og at mulighederne for at ”træne” hjerne er enorme.
Hjernen er plastisk!

Plasticitet betyder, at hjernen ændre sig og tilpasser sig omgivelserne, ændre sig i forhold til de oplevelser, erfaringer, følelser, rutiner osv. som vi udsætter hjernen for. Dvs. det også er endnu mere klart, at hjernen er i konstant samspil med kroppen og dermed i høj grad med sanserne.
Vi ser det måske bedst ved, at nyfødtes hjerner vokser allermest det første år – og at hjernen i høj grad lever af sanseindtryk det første år af barnets liv.
Det er sanseindtryk, der former hjernen.

Det betyder jo så også, at hvis sanseapparatet er i ubalance bliver hjernen fodret med uheldige sanseimpulser. Det kan gå udover udviklingen, læringen, sociale kompetencer, sproget osv.
Men hvis vi vender tilbage til plasticiteten, så betyder det også, at det kan ændres. Vi kan påvirke hjernen gennem træning af sanserne – og vi kan træne hjernen til bedre samspil med sanserne og kroppen.
Hurra for det – for det er det sansemotoriske træning går ud på👏👏
... Læs mereSe mindre

Hjælp, min hjerne ændre sig …. og heldigvis for det

Når vi tænker på vores hjerne, så er det ofte den lyse masse med en masse fure vi tænker på. Men det er faktisk alt det der foregår inden bag den lyse fedt masse – hjernen består rent faktisk hovedsageligt af en klump fedt – der er rigtigt interessant. Eller det vil sige, fedt klumpen er faktisk også ret interessant, men det må blive en anden gang🙂 

Hjerneforskning er ret nyt, og vi bliver hele tiden meget klogere på hjernen og dens fantastiske funktioner. Det der er nyt er bl.a. man nu ved, at hjernen er i konstant forandring og udvikling. Tidligere var man af den overbevisning at hjernen var som den nu var. Vi måtte leve med den hjerne vi nu engang var født med, dens evner, talenter eller måske mere mangel på samme. 
Men vi ved nu, at hjernen er i konstant forandring og udvikling og at mulighederne for at ”træne” hjerne er enorme. 
Hjernen er plastisk! 

Plasticitet betyder, at hjernen ændre sig og tilpasser sig omgivelserne, ændre sig i forhold til de oplevelser, erfaringer, følelser, rutiner osv. som vi udsætter hjernen for. Dvs. det også er endnu mere klart, at hjernen er i konstant samspil med kroppen og dermed i høj grad med sanserne. 
Vi ser det måske bedst ved, at nyfødtes hjerner vokser allermest det første år – og at hjernen i høj grad lever af sanseindtryk det første år af barnets liv. 
Det er sanseindtryk, der former hjernen.

Det betyder jo så også, at hvis sanseapparatet er i ubalance bliver hjernen fodret med uheldige sanseimpulser. Det kan gå udover udviklingen, læringen, sociale kompetencer, sproget osv. 
Men hvis vi vender tilbage til plasticiteten, så betyder det også, at det kan ændres. Vi kan påvirke hjernen gennem træning af sanserne – og vi kan træne hjernen til bedre samspil med sanserne og kroppen.
Hurra for det – for det er det sansemotoriske træning går ud på👏👏

Mia Lund, Ulla Madsen og 23 andre synes godt om

Sandra Holst Rasmussen👍😊

6 dage siden

Kommenter på Facebook

 

KURSER

Kroppen i bevægelse og hjernen i sving

Tænk den daglige bevægelse ind i skemaet på en ny og nyttig måde der også fremmer indlæringen. Få uundværlig viden om forudsætningen for at børn og unge får lyst til og bliver i stand til, at bevæge sig frit og ubesværet. Absolut et kursus for dig som er lærer eller pædagog!

pdf-icon-v2

Den sansemotoriske udvikling hos børn og unge

Kurset er for dig, der gerne vil have uundværlig viden og redskaber til at styrke børn og unges sansemotoriske udvikling. I dit faglige arbejde med børn og unge er det vigtigt at have fokus på velstimulerede sanser, fordi det påvirker udvikling og indlæring.

 

pdf-icon

 

 

Dagplejere - Kompetencegivende kursus.

Fokus på udviklingen og stimulationen af grundmotorikken samt udviklingen af Grundlege hos det 0 til 3 årige barn. Grundig gennemgang af teori, hvor praksis også flettes ind.
Et kompetencegivende kursus der sætter dagplejerens faglighed op på et helt nyt plan.
Forstå hvorfor barnet gør som det gør og få inspiration til at handle ud fra det enkelte barns behov.

 

pdf-icon

 

Særligt for sundhedsplejersker

At være sundhedsplejerske og få skærpet sin viden om den grundmotoriske udvikling, løfter fagligheden op på et højere niveau.

Denne viden bruges let til at guide forældre til selv, at kunne støtte deres barns udvikling, på en måde så barnets sansemotoriske evner bliver mere afbalancerede.

 

pdf-icon

 

 

 

ØVRIGE KURSER (DAGSKURSER OG KORTE FORLØB)

 

For institutionspersonale, ex. dagplejere, pædagoger og special pædagoger

Få arrangeret en dag hvor fokus rettes på den sansemotoriske udvikling og forstå baggrunden for, hvorfor børn og unge gør som de gør!

 

Det kan være en eller flere dage, hvor fokus på grundmotorikken rettes gennem teori, praksis eller en god kombination af begge dele.

 

Kurset kan også tilrettelægges som en workshop, hvor daginstitutionens indsatsområde bruges som afsæt til videre arbejde. Eksempelvis med fokus på at styrke børn og unges bevægelighed.

 

I skoleregi vil forudsætningen for god indlæringsevne kunne bringes i spil gennem den sansemotoriske betragtning. Og indsatsen vil blive styrket ved at lave små “powerpauser” i hverdagen.

Det kunne også være en dag, hvor fokus er på de børn og unge der i hverdagens rammer, er i vanskeligheder. Hvor hverdagens små krav er uhåndterbare og hvor eleven bringes ud i kaos.

 

 

TEMADAGE

 

Hverdagslivet som præmatur

Praksisorienteret for dagplejere og daginstitutionspersonale. Arrangeres individuelt.

Eksempel på afholdt temadag:

 

pdf-icon

 

FOREDRAG - BÅDE PÅ TIMEBASIS OG HELE DAGE

-   I offentlige regi
-   Daginstitutioner
-   På skoler
-   I foreninger

foredrag og kurser

 

Kort om Sanse Motorik:

Sanse Motorik er udviklet, af Vibeke Schultz, som koncept: "Sanse Motorik® - det bedste til dit barn" og med flere afdelinger. Sanse Motorik har eksisteret siden 2007 og gennem årene er børn og unge i alle aldre og med alle typer af vanskeligheder blevet hjulpet til, en forbedring af deres grundmotoriske færdigheder.

Fagligheden er i højsædet og samarbejdet med forældre vægtes meget højt.

Der lægges i klinikken stor vægt på tværfagligt samarbejde med relevante faggrupper. Dette altid i samarbejde med forældrene.

 

Kontakt Vibeke Schultz for kursus i Sansemotorik.

Hovedafdeling

sansemotorik hovedafdeling

Vibeke Schultz

Sundhedsplejerske og sansemotorisk konsulent


Kontakt

Ring 2195 9508

vibeke@sansemotorik.NET


Information

CVR: 31 43 64 27sansemotorik hovedafdeling franchisetager motorik